Samhällsansvar

EY (kopia)

Totalt bidrog Svensk Elitfotboll 2017 med cirka 775 miljoner kronor genom hälsa och välbefinnande, inkludering genom sysselsättning samt ideella insatser. Svensk Elitfotboll sysselsatte under året 23 000 barn, ungdomar och unga vuxna, engagerade 3 500 ideella ledare samt lyckades få cirka 200 personer i sysselsättning från att tidigare ha varit arbetslösa och i utanförskap.

Totalt bidrog sponsorer med 389 miljoner kronor till de allsvenska klubbarna, vilket kan sättas i relation till de 485 miljoner kronor som de allsvenska klubbarna bidrog med till samhället. Läs rapporten ”Hur mår svensk fotboll?” här