I november inleddes akademichefsutbildningen i samarbete mellan Svensk Elitfotboll samt Linnéuniversitet, och under förra veckan gick den i mål. 
– Det har varit väldigt lärorikt, säger Andreas Karlsson, akademichef i Örgryte IS.

Vid två tidigare tillfällen har Linnéuniversitet hållit  i dessa utbildningar: 2016 var första gången, och 2017 var det dags för ännu en fotbollsklass att sätta sig i skolbänken. 

Under årets akademichefsutbildning har 33 representanter från de Unicoach-anslutna föreningarna medverkat, och de har samtliga fått valet att fördjupa sig i två av följande fyra områden: mål och organisationsutveckling, kompetensförsörjning, talangutveckling samt arbetsmiljö.

Ambitionen har varit att kursdeltagarna ska applicera lärdomarna på sina egna verksamheter, och på så sätt utveckla dessa ytterligare.
– Vår syn på forskning, utbildning och lärande är att man måste knyta dessa delar till det praktiska. Det hjälper en att lyfta blicken och hitta verktyg eller modeller för att sortera vardagen. En sak som blev väldigt tydlig under våra träffar var att akademicheferna har väldigt mycket som de behöver arbeta med, och att de behöver sortera det arbetet och hitta sätt att strukturera upp de olika delarna, säger Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi på Linnéuniversitet. 

En av deltagarna i utbildningen var Andreas Karlsson, akademichef i Örgryte IS sedan december 2017. Han valde att rikta in sig på mål och organisationsutveckling samt kompetensförsörjning, och har redan påbörjat ett förändringsarbete i ÖIS.
– För min del har det handlat om att göra en översyn av Örgrytes målsättning och se över hela klubbens arbete. Jag har bland annat suttit ner med vår sportchef (Igor Krulj) så att vi kunnat sätta nya mål tillsammans inom klubben, och nu tycker jag att de är bättre och tydligare formulerade, menar Karlsson.

Han uppskattar också upplägget på utbildningen, och inte minst det faktum att inspiration hämtas från annat håll och andra branscher.
– Många av oss som jobbar inom fotbollen har just en fotbollsbakgrund, och man märker här att det finns saker att ta med sig och implementera från bland annat företagsvärlden. Jag tycker att Linnéuniversitet har kommit med väldigt bra tankar och idéer, och man har också kunnat bolla med dem på ett givande sätt. Det har varit väldigt lärorikt och man har verkligen fått tänka till kring sitt och klubbens arbetssätt, säger Andreas Karlsson.

Även Magnus Forslund upplever att akademichefsutbildningen har givit konkret och positiv effekt i verksamheterna hos de medverkande föreningarna.
– Vad de sagt under de här träffarna är att de kunnat använda sig av det vi tagit upp. I vissa delar handlar ju utbildningen också om att ge sig själv tiden att stanna upp och tänka på en fråga, istället för att den bara slukas upp av vardagen. Vi ser ju att det finns oerhört mycket kunskap som klubbarna kan ha nytta av, så mycket handlar om förmågan, möjligheten och tiden att verkligen ta till sig den, menar Forslund.