Svenska Fotbollförbundets styrelse har vid sitt möte den 30 juni beslutat om fördelning av det statliga kompensationsstödet med anledning av Covid-19 för perioden januari till april 2021.

SvFF har uppdraget att fördela elitklubbarnas del av idrottens kompensationsstöd. För stöd riktat till föreningar under elitnivån är det RF som fattar besluten om fördelning av stödet.

Läs mer om breddstödet på RF:s webbplats.

Genom att klubbarna i Allsvenskan och Superettan avstår en del av sitt stöd kan klubbarna i OBOS Damallsvenskan och Elitettan få 100 % av vad man ansökt om i kompensationsstöd.
Både Svensk Elitfotboll (SEF) och Elitfotboll Dam (EFD) har i beredningen önskat att deras klubbar vid fördelning inom respektive serie ska erhålla lika stor andel i procent av vad man ansökt om.

Förbundsstyrelsens har beslutat, i enlighet med tidigare principbeslut;

  • att 32 546 621 kr utbetalas i statligt kompensationsstöd för Covid-19 till de allsvenska klubbarna utifrån av SEF föreslagen fördelning mellan klubbarna (43 % av ansökt),
  • att 5 090 410 kr utbetalas i statligt kompensationsstöd för Covid-19 till Superettanklubbarna utifrån av SEF föreslagen fördelning mellan klubbarna (43 % av ansökt),
  • att 2 539 708 kr utbetalas i statligt kompensationsstöd för Covid-19 till OBOS Damallsvenska klubbarna utifrån av EFD föreslagen fördelning mellan klubbarna (100 % av ansökt),
  • att 869 261 kr utbetalas i statligt kompensationsstöd för Covid-19 till Elitettanklubbarna utifrån av EFD föreslagen fördelning mellan klubbarna (100 % av ansökt),
  • att 780 000 kr utbetalas i statligt kompensationsstöd för Covid-19 till FC Rosengård för UEFA Women’s Champions League enligt samma princip som tidigare (50 % av ansökt),
  • att 953 000 kr utbetalas i statligt kompensationsstöd för Covid-19 till distriktsförbunden i %-fördelning lika stor andel av vad varje distriktsförbund ansökt om.

Läs mer på SvFF:s hemsida