Den andra delen av Svensk Elitfotbolls och Handelshögskolans managementutbildning genomfördes i slutet av sommaren under temat att förstå ekonomiska rapporter och konsekvenser kopplat till strategin.

Totalt genomförs fem moduler i managementutbildningen under 2019 och inledningen av 2020. Efter den första modulen som fungerade som en uppstart så har de 32 klubbarna i Svensk elitfotboll den här gången delat upp sig själva i ”Ambition Europa” och ”Ambition Etablerad i Allsvenskan eller Superettan” från och med den här modulen. Ansvariga för utbildningen är Handelshögskolan i Stockholm och deras Center for Sport and Business och deltar gör klubbchefer och ekonomiansvariga i klubbarna.

– Det långsiktiga målet med utbildningen är att varje klubb ska kunna genomföra en professionalisering av sin egen verksamhet, att ha ordning och reda i ekonomin, kunskap om hur man genomför förändringar och att bistå med modeller som praktiskt går att nyttja i vardagen, sa Anders Wikström, Klubbutveckling och Integritet på Svensk Elitfotboll i samband med den första modulen.

En av anledningarna till att utbildningen behövs är att utvecklingen i samhället som sker och klubbarna och ligorna måste utveckla organisationer för att vara långsiktigt hållbara, samt att det arbete som klubbarna och ligan tillsammans gjort innebär nya ekonomiska möjligheter i Allsvenskan och Superettan från och med 2020, då måste klubbarna och ligaorganisationen vara rustade rent organisatoriskt för att hänga med i utvecklingen.

I samband med modul två diskuterades ekonomichefens roll i en hybridorganisation och det hölls en workshop med mätetal och KPI:er samt hur man kan effektivisera sitt ledningsarbete. De svenska klubbarna jämfördes också ekonomiskt mot klubbar i Norge, Danmark och i Nederländerna.

Nästa tillfälle blir en repetition av modul två, men då för klubbarna som kategoriserat sig i ”Ambition Etablerad i Allsvenskan eller Superettan”. För de klubbarna så blir innehållet detsamma, men mer anpassat efter en nationell nivå.

Del tre av Managementutbildningen hålls under hösten och kommer att ha som tema ”Supportrarna i fokus i SEF:s kundresa, samt arenaupplevelse”