Alla beteenden och alla beslut en människa tar får på något sätt konsekvenser. Så också inom fotbollens värld. Under en kväll samlades Varbergs BoIS hela förening för att tillsammans arbeta för att komma varandra närmre genom att utveckla sin egen värdegrund.
– Det är värdefullt om vi i grupp kan diskutera saker med a-lagsspelarna tillsammans med ungdomsspelarna, att de får se att de stora är riktiga personer, säger Beatrice Clarke, Fryshuset, ansvarig för utbildningen.

Hela idén med att låta ungdomsspelare samverka med a-lagsspelarna togs väl emot och är av stor nytta för båda parter. A-lagsspelarna fick leda och ta ansvar medan ungdomsspelarna fick låta sig inspireras och se att steget till a-laget kanske inte är lika stort som man själv trott. Tillsammans fick föreningens spelare ta fram olika situationer som kan uppstå på en fotbollsplan och vilka konsekvenser de olika beteendena som situationerna framkallar får, och hur dessa kan undvikas. Delaktigheten och resultatet av samtalen var gott.

– Det avdramatiserar att ungdomarna får träffa a-lagsspelarna. I och med att vi är en liten förening så måste vi också jobba på det här sättet. Det är viktigt att visa ungdomarna att det finns chans, säger Martin Strömberg, Marknadsansvarig i Varbergs BoIS.

Uppförandekoden är svensk elitfotbolls värdegrund där alla är välkomna oavsett ursprung och fotbollen vill ha en miljö där nya förebilder skapas. Samtliga 32 klubbar har redan undertecknat Uppförandekoden och i det här skedet så besöker Fryshuset klubbarna med dess a-lagsspelare och akademispelare en andra gång med uppdrag att levandegöra och implementera Uppförandekoden. Fryshuset berättar om att det under tidigare stopp har varit unga spelare som talar om hur jobbigt det är att få ihop skolan med idrotten och att det är först när man pratat om det som man kan göra något åt det.

– Det är viktigt att inspireras kring de här frågorna och ännu viktigare att implementera dessa i vardagen. Ju mer man känner varandra, desto mer kan man stötta varandra i olika situationer Det gynnar laget och hela föreningen. Den svenska elitfotbollen fostrar goda förebilder men också goda samhällsmedborgare. Nu går vi från inspiration och medvetande till vardag, säger Beatrice Clarke, som tillsammans med Linda Skogsby genomförde utbildningen i Varberg, och fortsätter.

– För det mesta handlar fotboll om kärlek, respekt, passion men också ilska och frustration. Det uppstår situationer. Precis som i livets verklighet så uppstå det alltid situationer. Då reagerar man med ett beteende. Ett beteende som kommer få en konsekvens. När det är skarpt läge så reagerar man inte med sitt huvud, vi är alla känslomänniskor. Det går att träna på hur man beter sig, olika situationer där man kan utvecklas för att bli bättre. Det gör man genom att jobba mer med varandra.

Andra årets turné i stort sett klar
Fryshuset är i stort sett klara med sitt andra år av turnén där de besöker alla klubbar i Allsvenskan och Superettan och implementerar elitfotbollens egen uppförandekod. Varbergs BoIS var ett av de sista stoppen på resan. Cirka 80 spelare, ledare, pojkar och flickor från A-lag, U19, U17 och U15 samlades på Stadshotellet i Varberg för att vidareutveckla sin egen värdegrund och få elitfotbollens gemensamma uppförandekod implementerad.

– Jag tycker att andraåret har varit bra. Det har varit en fantastisk fortsättning på förra året att nu försöka få in mer värderingar och utgå från situationer som uppstår i spelarnas vardag, men också för de olika delarna av klubben. Det kan hända saken på kansliet också. Allt blir mer begripligt om man kopplar det mer till vardagen. Att beteenden får konsekvenser.

I Varberg uppskattar Superettanföreningen värdegrundsarbetet och Fryshusets föreläsning. Varbergs BoIS gick upp i Superettan 2012 men det är först nu organisationen börjar växa in i vad som krävs för att vara en elitförening.

– Det gör man inte första året. Jag tycker det är viktigt att göra de här värdegrundskvällarna. Oftast hamnar en sådan här fråga i sista stund. Jag tycker också att det är viktigt att man ser tråden från ungdomarna och uppåt. Då får vi med samma tankesätt genom hela föreningen, säger Martin Strömberg.

Samtliga klubbar inom Svensk Elitfotboll har olika förutsättningar att jobba med värdegrund. De 32 klubbarna kommer från olika städer, är olika stora och har olika logistiska utmaningar att ta i beaktning. Något, förutom fotbollen, som ändå förenar klubbarna är en gemensam värdegrund.

– Ekonomin är inte en nödvändig faktor här, det handlar om fantasi för att implementera de här frågorna. Avsluta till exempel varje träning med några minuter värdegrundsövning. Ju mer naturligt det blir desto bättre, säger Beatrice Clarke.

Beatrice säger också att hon märker en skillnad ute i klubbarna, detta det andra året med värdegrundssamtal.

– Det har hänt mycket. Klubbarna vet generellt mer vad det handlar om nu. Spelare byter klubbar och grupprocessen förändras hela tiden. Då är det här viktigt för det gäller att komma in i gruppen och må bra. Alla kommer in i en grupp med olika drivkrafter och värdegrunden är vår bas, vårt styrdokument, det som håller ihop oss och styr hur vi är i mötet med varandra, hur vi beter oss.

Fryshuset har några stopp kvar på sin turné med Uppförandekoden, sedan har samtliga SEF-lag fått besök två år i rad för att belysa värdegrundsarbetet.

Fryshuset:
Världens största organisation för barn och ungdomar. Fryshuset skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedrivs ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Ungdomskultur, Föredöme och framtidstro, Skolor samt Arbete och entreprenörskap.

Fakta Uppförandekoden:
Samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan skrev inför säsongen 2014 på svensk fotbolls Uppförandekod. Ett dokument där klubbarna berättar att de gemensamt arbetar för en fotboll där:

  • Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet
  • Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang
  • Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare
  • Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, anställda, förtroendevalda och publiken.

För oss handlar fotboll om rättvisa, respekt, värdighet, passion och glädje – och vi agerar för att visa det.