Matchfixing är ett återkommande problemområde i idrotten. Under Almedalsveckan på Gotland så kallade Svenska Spel till seminarium i ämnet.
– En synnerligen viktig fråga, säger Madeleine Ödquist, projektledare på Svensk Elitfotboll.

Svenska Spel hade bjudit representanter från Riksidrottsförbundet, politiker, chefsåklagare, fotbollsdomare och en klubbrepresentant att debattera med och mot Svenska Spels VD Lennart Käll. Huvudtemat var vilket ansvar har spelbolagen och vad gör politiken?

Bakgrunden till diskussionerna var den nyligen utdömda matchfixingsdomen i hovrätten, den pågående spelutredningen som ska vara klar om ett år, Europarådets konvention samt BRÅ-rapporten från i höstas.

Samtalet fokuserades mycket på lagstiftningen och utbildning för domare, spelare, klubbar och ledare.
– Det är en tandlös lagstiftning, säger Lennart Käll, VD på Svenska Spel. Som det är nu så kan vi stoppa spel men inte så mycket mer. Framöver ska det dock bli bedrägeri att lura spelbolagen. Lotterilagen kommer skrivas om och bli en Spellag.

– Jag tycker också att man kan behöva en tydligare lagstiftning på det här området, säger Alf Johansson, Chefsåklagare Riksenheten mot korruption, men betonar samtidigt att en ändrad lagstiftning kanske inte utraderar problemet med matchfixing helt.

Svensk Elitfotboll medverkade inte på seminariet på Gotland, annat än som åhörare, men jobbar tillsammans med Svenska Spel för att motverka matchfixing. Nyligen tillsattes en extra resurs som aktivt ska jobba mot matchfixing och under sommaren och hösten ska klubbar och spelare genomgå en spelansvarsutbildning med matchfixingfrågor som Svenska Spel har tagit fram.
– Vi ska jobba tillsammans med Svenska Spel, Svenska Fotbollförbundet och åklagarmyndigheten med flera men vi måste även ta eget ansvar  i frågan genom information och utbildning till våra klubbar, spelare och domare. Ett ansvar vi tar på stort allvar, fortsätter Madeleine Ödquist.

En annan av deltagarna på seminariet var fotbollsdomaren Louise Grabo. Louise säger sig inte ha stött på problemet aktivt under sin domarkarriär men tycker att snacket ofta går att domarna anklagas av spelare att vara del av matchfixing, och vise versa. Lösningen för Louise är mer samverkan mellan domare och spelare och att man tar hjälp av varandra.
– Matchfixingen är ett hot mot hela idrottsrörelsen. Det är viktigt att jobba med värderingar och fair play, säger Louise Grabo.

Seminariet avslutades med att parterna enades om att de måste kunna samarbeta mer i frågan i väntan på att spelutredningen ska bli klar nästa år.
– Man blir frustrerad att en fråga som denna tar så mycket tid och energi när vi istället vill utveckla idrottsrörelsen, säger Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S) och ledamot i den parlamentariska referensgruppen till spelutredningen.

Lyssna på hela seminariet här.

Det här gör Svensk Elitfotboll mot matchfixing:
Svensk Elitfotboll har, tillsammans med Svenska Spel, har tillsatt en resurs som skall jobba proaktivt och preventivt med matchfixing frågan inom ligorna.

Den före detta Elfsborgs- och Geflespelaren Anders Wikström har börjat jobba med frågan. Anders kommer att fungera som en länk mellan Svenska Spel, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, alla Allsvenskans och Superettans 32 klubbar, spelare och tränare.

Anders uppdrag ser ut som följer:

  • Arbeta kommunikativt, preventivt med frågorna Matchfixing och spelansvar
  • Ansvara för genomförandet av spelansvarsutbildningen
  • Ansvara för kommunikation kring matchfixing inom ligorna.
  • Vara en länk mellan SEF/spelare/klubb/Svenska Spel/SvFF/RF
  • Besöka föreningar/spelare i förebyggande syfte
  • Besöka föreningar/spelare i reaktivt syfte efter något inträffat
  • Kontakta behöriga klubbar initialt
  • Kontakta samtliga klubbar

I år sjösätter vi också en ambitiös spelansvarutbildning med matchfixingfrågor tillsammans med Svenska Spel och Elitfotboll Dam (EFD).

Medverkande i Svenska Spels seminarie:
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S) och ledamot i den parlamentariska referensgruppen till spelutredningen
Alf Johansson, chefsåklagare Riksenheten mot korruption
Lennart Käll, vd, Svenska Spel
Louise Grabo, fotbollsdomare, Västergötlands fotbollförbund
Lars Åkerman, ordförande, Kristianstads FC
John Chrispinsson, moderator

Robert Johansson