De europeiska ligornas paraplyorganisation European Leagues där bland annat Allsvenskan och Superettan ingår beslutade vid sin Generalförsamling i London att den europeiska tävlingsmodellen från 2024 och framåt är huvudfokus för organisationen.

Ligorna har identifierat tre punkter som är av yppersta vikt för europeisk fotboll:
1. Skydda inhemska ligor
2. Öka deltagandet
3. Mer rättvis ekonomisk fördelning

European Leagues kommer att arbeta för att öka sitt samarbete med UEFA och att komma överens med fotbollens alla intressenter om format och tillgänglighet, ekonomisk fördelning och solidaritet samt tävlingskalender och klubb-koefficient-system.

Fler slutsatser från mötet:

  • Den inhemska ligan är mest betydelsefull för klubbarna
  • UEFA tävlingar måste vara öppna tävlingar. Det innebär att kvalificering måste vara baserad på inhemska sportsliga resultat
  • En stängd tävling skulle stänga ute många klubbar. Håll drömmen vid liv måste vara alla klubbars motto
  • Intäkter från UEFA-tävlingar påverkar inhemska tävlingar väldigt mycket, oavsett land, stora som små
  • Klubbarna är oroade över de ökande gapet i konkurrensförutsättningar
  • Fotbollens ekosystem behöver en mer rättvis ekonomisk distribution, även för den nu nyligen introducerade europeiska cupen
  • Europeisk fotboll ska vara baserad på att växa organiskt och ska gynna alla klubbar i Europa, inte bara de som regelbundet spelar i UEFA-tävlingar
  • Nyckeln till att utveckla fotboll är att fördela pengarna på ett rättvist och balanserat sätt
  • Solidaritet är en huvudprincip och är väldigt viktigt för utvecklingen av de mellanstora och små klubbarna i Europa
  • Alla intressenter måste vara aktivt involverade i processen för att reformera de Europeiska cuperna

 

Läs mer på European Leagues hemsida eller på SupportYourLeague

Fakta European Leagues:
European Leagues växte sig starka under namnet European Professional Football Leagues (EPFL). Organisationen bildades 2005 ur föregångaren EUPPFL (Association of European Union Premier Professional Football Leagues) och har sin bas i Nyon i Schweiz. European Leagues är en paraplyorganisation för sina medlemmar – 36 fotbollsligor i Europa i 29 länder, däribland Allsvenskan och Superettan – och för bland annat deras talan mot UEFA och FIFA.

Svenske Lars-Christer Olsson, Svensk Elitfotbolls ordförande, är också ordförande i European Leagues.

European Leagues strävar efter ett samarbete, vänskapliga relationer och enighet mellan medlemsligorna samt att European Leagues gör gemensam sak för ligorna i diskussionerna med fotbollsförbund, myndigheter och intressenter, för att utveckla fotbollen på ett positivt sätt.

European Leagues vill lyfta fram politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och utbildande dimensioner i fotbollen för att skapa en positiv utveckling på och utanför planen.

European Leagues vill vara en stark gemensam röst för alla fotbollsligor i Europa.

.