Resultatet av den årliga sammanställningen av ”Nöjd  Supporterindex” (NSI) visar att fler allsvenska supportrar än tidigare är nöjda med sitt arenabesök i samband med match.
– Det är kul att det arbete som våra klubbar lägger ner ger resultat, säger Kaveh Sarvari, Evenemangs- och privatmarknadsansvarig på Svensk Elitfotboll.

Resultatet för nöjda supportrar ökar från 68 förra året till 70 i år – på en skala där 100 är max. Resultat ligger inom spannet 55-74 – som enligt SCB:s benchmark ligger i nivån för ”nöjda kunder”. Målsättningen på sikt är att komma upp till ”mycket nöjda kunder”, vilket innebär ett NSI på minst 75 enligt SCB.

– Klubbarna jobbar ständigt med att öka upplevelsen, och vi vet att klubbarna använder sig av den årliga NSI-undersökningen för att förstå besökarna i högre utsträckning och agera på de insikter man skapar sig, fortsätter Kaveh Sarvari.

– Generellt genomförs undersökningen för att förbättra evenemangen för besökarna. Men det finns också uppsidor i att kunna jämföra sig med andra klubbar. Det kan vara allt ifrån att se vad andra är bra på, och varför, till att förstå skillnader i drivkrafter mellan supportrar, städer och klubbar. En annan är att fler personer i klubbarnas organisationer engagerar sig, och förstår vikten av olika parametrar som påverkar upplevelsen och publiktillströmningen till matcherna. Ett konkret exempel kan vara spelarnas sätt att tacka publiken efter matchen – vilket är en viktig faktor för upplevelsen. Då är det främst en ledarskapsfråga för spelartrupperna – som till exempel sportcheferna är ansvariga för. De har alltså också en inverkan på ligornas NSI – inte bara evenemangsorganisationen.

Målet för Superettan är också att nå upp till ”mycket nöjda kunder”. I årets undersökning minskar index från 67 till 66. Superettans besökare är dock fortfarande inom ramen för ”nöjda kunder” inom SCB:s benchmark.

Arbetet med att ta fram ett gemensamt ”Nöjd supporterindex” för Svensk Elitfotboll påbörjades förra året. Klubbarna kan genom det jämföra sig själva från år till år och mäta sina framsteg.

Undersökningen är genomförd av Upplevelseinstitutet på uppdrag av Svensk Elitfotboll. Den är genomförd via webbintervjuer med ett urval av klubbarnas publik.  Respondenterna har blivit tillfrågade hur de upplever matcher i den serie de följer, utifrån en rad olika parametrar såsom; helhetsomdömet, enkelhet, information, tillgänglighet, logistik, flöde, välkomnande, service, renlighet, åskådarplatser, möjlighet att ge feedback och mycket mer.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / Cop 89

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / Cop 89

Undersökningen har fokuserat på tre punkter:

  • Upplevelseanalys – utvärdering av evenemanget i samband med match
  • NSI – modell för publikutvärdering inom Svensk Elitfotboll
  • Drivkrafter och barriärer till att gå på match (befintlig publik)

 

– Vi har tillsammans med SEF skapat en dynamisk utvärderingsmodell, vilket innebär att olika faktorer kan påverka NSI med olika vikt över tid. På så sätt har vi skapat en robust modell med hög förklaringskraft (R2-värde på 0,6) som även klarar att fånga upp framtidens förväntningar på matchbesöket, säger Peter Viklund, Analyschef på Upplevelseinstitutet.

Något som också mäts i undersökningen är Allsvenskans Net Promoter Score (NPS), vilket är ett mått på ambassadörskap. 2019 har Allsvenskans NPS ökat från 37 till 40, och Superettans motsvarighet har fördubblats från 9 till 18. Resultatet innebär i modellen att fler befintliga supportrar kan tänka sig att rekommendera vänner att se en match med sin favoritklubb.

– Det är kul att se att NPS i våra ligor ökar. Lojaliteten bland klubbarnas befintliga supportrar är en nyckel för oss i vårt arbete, fortsätter Sarvari.