Området Gårdsten i Göteborg kan komma att tas bort från listan över särskilt utsatta områden i Sverige. Detta efter att polisen bedömer att tryggheten ökat i området efter bland annat polisens egna insatser, men också samhällsinsatser där GAIS är inblandade.
– GAIS är en förening som tar och ska fortsätta att ta ett stort ansvar i samhället, säger Erik Bergkvist, klubbchef i GAIS till egna hemsidan.

Ett utsatt område är enligt polisen en stadsdel som påverkas av kriminella nätverk och där boende känner sig hotade som särskilt utsatta. Totalt finns 23 särskilt utsatta områden i Sverige och sju av dessa ligger i Göteborg.

GAIS har sedan två och ett halvt år tillbaka engagerat sig i Gårdsten genom samarbete med Gårdstensbostäder. Genom fotbollsträning och andra närliggande aktiviteter har GAIS, tillsammans med andra aktörer och insatser, hjälpt till att öka tryggheten i området vilket nu gör att polisen överväger att ta bort klassificering av Gårdsten som ett utsatt område.

– Målgruppen har varit barn och ungdomar och intresset från killar och tjejer från Gårdsten har varit väldigt stort, säger Erik Bergkvist.

Inför GAIS gratismatch mot Landskrona BoIS i Superettan den 20 oktober så kommer klubben att besöka Gårdsten och andra av de utsatta områdena på nytt för att bjuda in invånarna till matchen. Det är företag och privatpersoner som alla bidragit med en summa pengar som möjliggör att alla som vill kan se Superettanmatchen helt gratis på plats på Gamla Ullevi.

– Vi ser att det kan vara en väg in i en inkluderande och välkomnande förening för de som bor där (i ett utsatt område) och i ett större perspektiv kan det vara ett litet steg mot förbättrad integration i samhället som helhet. Därför är vi mycket tacksamma till partners och privatpersoner som med sina bidrag möjliggör Gratismatchen och att GAIS kan fortsätta att ta ansvar i samhället och vara ett viktigt inslag i vardagen i de utsatta områdena, avslutar Erik Bergkvist.

Läs mer på GAIS hemsida.