Hammarbys Markus Nilsson får Stockholmsalliansens pris 2018. Nilsson som är Vice VD och Biljettansvarig i Hammarby Fotboll får det för att han har gjort betydande insatser för en positiv supporterkultur.

I Stockholmsalliansens motivering går att läsa att Markus och Hammarbys arbete med att locka fler åskådare till klubbens matcher på Tele2 Arena har varit framgångsrikt och att klubben är bra på att dela med sig av sina erfarenheter. Stockholmsalliansen betonar också att Markus Nilsson arbete att öka intresse och tillströmning till Hammarbys matcher, både dam- och herrmatcher, är betydelse för Stockholmsfotbollen som helhet.

Markus rekryterades till Hammarby Fotboll i samband med flytten till Tele 2 Arena för att arbeta med att Hammarbys publik skulle öka. Arbetet har varit mycket framgångsrikt där Hammarby har ett publiksnitt över 20 000 åskådare sedan arenaflytten. Den högsta nivån nåddes säsongen 2015 då Hammarby Fotboll slog det allsvenska rekordet i högst publiksnitt med 25 507 åskådare. Det framgångsrika arbetet med att rekrytera publik har inspirerat gjort intryck på de två andra medlemsklubbarna i Stockholmsalliansen och övriga fotbollsklubbar i Sverige. Hammarby Fotboll har, i Stockholmsalliansens anda, varit generösa med att dela med sig av sina erfarenheter.”

Förutom priset så får Markus Nilsson också 10 000 kronor i prispengar.

Fakta Stockholmsalliansens pris:
Stockholmsalliansen delar ut ett årligt pris till personer som gjort betydande insatser för en positiv supporterkultur. Den verksamhet som pristagaren arbetat med ska ge inspiration till andra, den ska ta hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv, vara framåtsyftande och nyskapande.