Det andra och sista seminariet som Svensk Elitfotboll och Unibet tillsammans genomförde i Almedalen behandlade matchfixning. En panel bestående av ledande personer i arbetet mot matchfixning i Sverige ställde sig frågan ”Hur vinner vi matchen mot matchfixning?”
– Vi hade representanter från elitfotbollen, media, polisen och från spelbolag. Jag tycker det var ett bra samtal, säger Anders Wikström, ansvarig för integritet på Svensk Elitfotboll.

I panelen ingick förutom Anders Wikström också Philip Lagström, Sverigechef Unibet, Jens Littorin, DN och Fredrik Gårdare, polisen. Moderator var Karin Frick från Discovery.

Karin Frick, programledare från Discovery, som sänder Allsvenskan och Superettan, tillika moderator, inledde samtalet med att ge en bakgrund till varför seminariet genomfördes under Almedalen.
– Manipulerade sportresultat är en form av brottslighet som drabbar såväl idrotten som spelbolagen. Idrotten, politikerna, polisen och spelbolagen är alla överens om att vi måste få stopp på matchfixningen, men åsikterna går isär hur man ska göra. Matchfixning anses vara ett av de största hoten mot idrottens framtid. Grundfrågan är har alla kan arbeta tillsammans för att stoppa matchfixning, menar Karin Frick.

Philip Lagström, Sverigechef på Unibet säger att det är en missuppfattning att spelbolag tjänar pengar på matchfixning.
– Det stämmer inte. Matchfixning är ett hot mot idrottens grundläggande idé och på så sätt också ett hot mot vår verksamhet. Precis som man tappar tron på idrotten vid matchfixning så tappar man också tron på en spelprodukt, menar Philip Lagström.

Jens Littorin, journalist på Dagens Nyheter, har skrivit två böcker på ämnet matchfixning.
– Man jämför ofta matchfixning med dopning. 1991 fick vi en lagstiftning mot dopning i Sverige. Lagstiftningen mot matchfixning kom till först 2015. Arbetet mot matchfixning ligger 15-20 år efter. I år är det faktiskt tio år sedan vi fick den första anmälda fotbollsmatchen för matchfixning i Sverige. Vi har kommit en bit på vägen men faktiskt inte särskilt långt, anser Jens Littorin.

Polisen har lagt ner sin särskilda grupp mot matchfixning. Fredrik Gårdare menar att polisen hade kommit långt i arbetet med att stävja matchfixning.
– Vi har fått många samtal. Många är bekymrade, det finns fortfarande många problem. Jag ser behovet men också en risk att vi tappar det vi uppnått, säger Fredrik Gårdare och fortsätter lite senare.

– Vi har jobbat riktat strategiskt mot nätverken som finns här i Sverige men också de som kommer hit. Vi har försökt trycka bort dem från idrotten. Vi ska inte ha in dem i vårt föreningsliv där det finns väldigt många utsatta. Vi har också haft en akutstyrka som kommer direkt när någon ringer. Det har varit väldigt framgångsrikt.

På Svensk Elitfotboll anser man att trenden går åt rätt håll och att det arbete organisationen lägger ner faktiskt betyder något.
– Förra året hade vi en utredd match i Superettan, ingen i Allsvenskan. Med det sagt så tror jag att det arbete vi gör påverkar, menar Anders Wikström.

– Vi finns till för att möjliggöra och göra det så bra som möjligt för klubben. Vi har infört Integrity officers i klubbarna som vi utbildar lite extra. De i sin tur ser till att spelarna och ledarna har rätt utbildning. Klubbarna kan använda den utbildningen. En som gäller matchfixning, en som gäller spelproblem. Det är obligatoriskt.

Avslutningsvis summeras diskussionen med att blicka framåt. Just nu håller Svensk Elitfotboll i samråd med Unibet och Karolinska Institutet på att inventera elitklubbarnas psykiska ohälsa och där efter få en klar bild över hur exakt det ser ut i elitfotbollens värld, för att i nästa steg fortsätta att ta ansvar.
– Det är inte så att vi sitter still utan vi jobbar vidare och vill utveckla verksamheten från idrottens och elitfotbollens del, säger Anders Wikström.

Se seminariet i sin helhet i spelaren ovan eller i följande länk:
Hur vi vinner vi kampen mot matchfixning?

Läs mer om Svensk Elitfotboll i Almedalen här