"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
19 oktober, 2017

Integritetspolicy – version 1.1

EFIT – INTEGRITETSPOLICY
(Version 1.1, Datum: 2017-02-03)

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina Personuppgifter när du använder EFIT.
Denna Integritetspolicy utgör bilaga till Allmänna Villkor för EFIT, som du hittar här. Ord med stor bokstav i denna Policy ska ha samma betydelse som i de Allmänna Villkoren.

1. Vad är Personuppgifter?

Personuppgifter är data och information som kan användas till att identifiera eller kontakta en enskild person. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn eller uppgifter om eller från de enheter med vilka du ansluter eller gör dig tillgänglig för EFIT.

2 Hur samlas Personuppgifter in och vem hanterar dem?

Vid användandet av EFIT kan vi komma att be dig lämna Personuppgifter. Du behöver inte lämna sådan information om du inte vill, men om du väljer att inte göra det kan tillhandahållandet av EFIT:s Tjänster, funktioner och produkter komma att begränsas.

Beroende på vilka Tjänster och funktioner inom EFIT som du önskar använda, kan det hända att vi delar med oss av, överför eller på annat sätt gör dina Personuppgifter tillgängliga för våra dotterföretag, Föreningar eller Leverantörer i enlighet med denna policy för att dessa ska kunna tillhandahålla den Tjänst eller funktion du önskar. Det innebär att även mottagande part måste följa denna Integritetspolicy. Det kan hända att sådana Föreningar och Leverantörer därutöver har egna integritetspolicyer för hanteringen av dina Personuppgifter. I sådant fall kommer du att få ett meddelande om detta.

SEF, SEF:s dotterföretag, Föreningar och Leverantörer kan komma att dela de Personuppgifter som du lämnar inom ramen för EFIT med varandra. Din personliga information kan även kombineras med annan information i syfte att tillhandahålla och förbättra de Tjänster och funktioner som tillhandahålls inom ramen för EFIT, liksom marknadsföringen av dessa.

Vi kan vidare komma att överlåta din information till utvalda underleverantörer i syfte att behandla din information för vår, Föreningarnas eller Leverantörernas räkning. Vi kräver att dessa utomstående parter rättar sig efter våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskydds- och sekretesslagar samt att de inte använder dina Personuppgifter i egna syften om du inte uttryckligen har givit ditt godkännande till detta.

EFIT kan komma inkludera länkar till tredje parts webbsidor som du kan omdirigeras till. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av dina Personuppgifter. Vi rekommenderar att du noga studerar dessa parters villkor för hantering av dina Personuppgifter.

Inom EFIT kan du komma att ha möjlighet att exportera information till tredje parts applikationer och webbsidor, som Facebook eller Twitter. Om du utnyttjar sådana möjligheter kan du komma att även exportera Personuppgifter. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av dina Personuppgifter. Vi ber dig observera att din information kan komma att bli tillgänglig för andra som besöker eller använder sådana applikationer eller webbsidor.

Vi kan också dela med oss av Personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

3. Vad används dina Personuppgifter till?

Dina Personuppgifter används bl.a. för att:
– tillhandahålla dig Tjänster och andra funktioner inom ramen för EFIT, inklusive riktade erbjudanden
– skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra EFIT och dess innehåll
– förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet
skicka meddelanden till dig
– Dessutom används dina Personuppgifter i interna analyser för att förbättra Tjänsterna och vår kommunikation med våra användare.

4. Information och data som inte är Personuppgift

Vi samlar även in data som inte kan kopplas direkt till dig, som t.ex:

– Allmän information om yrke, ålder, språk, postnummer, riktnummer, hänvisnings-URL och plats där EFIT används. Informationen används i syfte att bättre förstå Användarna och förbättra produkter, tjänster och marknadsföring.
– Sammanslagna data och aggregerad information om flera användares aktiviteter inom EFIT. Informationen används för att hjälpa oss att ge användarna mer användbar information och för att förstå vilka delar av Webbplatserna, våra produkter och våra tjänster som är mest intressanta.

5. Begränsning av reklam

Du kan i din Användarprofil välja att inte ta emot reklam eller marknadsföringsmeddelanden från oss, en eller flera Föreningar eller enskilda eller alla Leverantörer. Du kan också välja bort detta genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrev som skickas ut. Om du väljer att utnyttja denna möjlighet, kan dina möjligheter att hålla dig informerad om de Tjänster, erbjudanden eller evenemang som dessa aktörer tillhandahåller komma att begränsas.

6. Cookies och annan teknik

Webbplatserna, meddelanden och vissa Tjänster kan använda ”cookies” och andra tekniker, t.ex. pixeltaggar och webb-beacons. Syftet är att ge dig som användare tillgång till olika Tjänster och funktioner.
Vi använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på Webbplatserna genom att vi får kännedom om vem som har besökt dessa vid en viss tidpunkt. Du kan när som helst välja att ta bort sådana cookie-filer som har placerats på din enhet.

När du använder de delar av Webbplatserna som kan anpassas efter din Användarprofil, eller som kräver att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vi inte garantera att Webbplatserna och Tjänsterna fungerar som avsett.

EFIT samlar också in viss information automatiskt för att lagra den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde. Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender och användares beteende, administrera Webbplatsen, förbättra EFIT och dess Tjänster och innehåll samt för att samla in information om våra användare på sammanslagen nivå. SEF kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster.

Pixeltaggar talar om för oss om ett meddelande till dig ha öppnats. Vi kan använda den informationen för att minska antalet meddelanden som skickas till kunderna eller sluta skicka meddelanden.
Mer information om cookies och andra sådana tekniker hittar du i din webbläsare.

7. Säkerhet

Vi tar säkerheten för din personliga information på största allvar. Dina personuppgifter är lösenordskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad mot obehörig åtkomst och utlämnande genom kryptering och olika tekniska åtgärder.

För mer information kring hantering av lösenord etc hänvisar vi till Villkoren.

Vi påminner om att när använder vissa Tjänster eller laddar upp eller delar Innehåll kan din personliga information och det innehåll du laddar upp eller delar bli synligt för andra och kan komma att läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga information du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig.

8. Lagring av Personuppgift

Vi lagrar dina Personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy eller så länge som krävs enligt lag.

9. Information om insamlade Personuppgifter; uppdatering, rättning och radering av Personuppgift

Du har alltid rätt att få tillgång till de Personuppgifter som vi samlat in om dig. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om detta till oss (kontaktuppgifter nedan). Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Vi kommer att skicka den begärda informationen till den e-mailadress som du har angett i din Användarprofil, om du inte i din begäran anger något annat och denna begäran inte är orimlig.
Du kan också när som helst begära att de Personuppgifter vi har samlat in om dig uppdateras, rättas eller raderas.

Vi kan neka dig tillgång till dina Personuppgifter eller underlåta att uppdatera, rätta eller radera dina Personuppgifter, om vi bedömer att din begäran är oseriös eller äventyrar andras integritet.

10. Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss:

Telefon: +46 (0) 8-734 92 00
E-post: info@svenskelitfotboll.se

11. Uppdateringar

Vi arbetar ständigt med att förbättra EFIT. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas på Webbplatsen.

MER FRÅN SEF

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Svensk Elitfotbolls kommersiella chef på plats – ”Fokus just nu är på mediarättigheten”

10 jul 2024

Allsvensk jubileumsboll till landets nordligaste klubbar

10 jul 2024

Allsvenskan 100 år: Tunavallen blir allsvensk arena för en dag

9 jul 2024

Senaste nytt

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Svensk Elitfotbolls kommersiella chef på plats – ”Fokus just nu är på mediarättigheten”

10 jul 2024

Allsvensk jubileumsboll till landets nordligaste klubbar

10 jul 2024

Allsvenskan 100 år: Tunavallen blir allsvensk arena för en dag

9 jul 2024