Kammarrätten i Stockholm bifaller Djurgårdens överklagande avseende polistillståndsvillkoret att Djurgården ”ansvarar för att pyrotekniska varor inte kan föras in på arenan/idrottsanläggningen”. Kammarrätten anser att även om det är tydligt vilket resultat som eftersträvas så framgår det inte av villkoret eller av Polismyndighetens beslut i övrigt vilka konkreta åtgärder som Djurgården förväntas vidta för att uppnå det önskade resultatet.

Enligt domstolen går det inte heller att utläsa vad som skulle kunna anses utgöra en överträdelse av villkoret. En bedömning av om de åtgärder som har vidtagits varit tillräckliga kommer att göras först i efterhand. Djurgården har till följd av detta inte kunnat bedöma de konkreta konsekvenserna av villkoret, menar domstolen.

– Det är ett principiellt viktigt och vägledande beslut som Kammarrätten har meddelat. Det innebär att effektvillkor, villkor som ska uppnå effekter, inte är i överensstämmelse med svensk lagstiftning, säger Djurgårdens evenemangsansvarige Mats Jonsson, Evenemangsansvarig i Djurgårdens IF till Expressen.

Svensk fotboll och polisen har ju en gemensam målbild – trygga, säkra och välkomnande arrangemang – och då är det också viktigt att alla parter har en gemensam syn på hur vi på bästa sätt når dit.

– Vi har haft stor hjälp och uppbackning av Svenska fotbollförbundet. Den här frågan spänner över hela svensk fotboll. Det är inget konstigt i sig. Kammarrättens beslut får effekter över hela landet, det är vägledande och prejudicerande, säger Jonsson.

Svensk fotboll tror att kammarrättens tydliga besked ger en bra grund för en fortsatt dialog med polisen, både på central och lokal nivå.