Svensk Elitfotboll och Karolinska Institutet (KI) Centrum för psykiatriforskning har ingått i ett avtal om att inventera de 32 SEF-klubbarna på psykisk ohälsa. Resultatet kommer att presenteras i slutet av 2020.
– Vi vill med den här studien titta på psykisk ohälsa, säger Beatrice Clarke, ansvarig för hållbarhet och samhällsengagemang på Svensk Elitfotboll.

Svensk Elitfotboll började redan 2019 samtala med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning. Under inledningen av 2020 kom de båda parterna fram till att samarbeta för att kartlägga psykisk ohälsa i elitklubbar i fotboll. Tanken är att efter genomförd inventering tillsätta metoder samt utbildning för att förebygga psykisk ohälsa i elitfotbollen. Samarbetet möjliggörs tack vare finansiering av elitfotbollens huvudpartner Unibet.

– Vi kommer bygga nätverk med professionella aktörer som kan arbeta med riktade insatser samt akuta insatser om så behövs, säger Beatrice Clarke.

Inventeringen av klubbarna kommer att genomföras hela vägen från P16 upp till A-trupp och vara till för alla spelare, ledare samt övrig personal. Utöver det så kommer Svensk Elitfotboll och KI att välja ut ett antal personer som ska djupintervjuas.

Psykisk ohälsa är en prioriterad fråga för Svensk Elitfotboll och de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

– Vi vill hela tiden utveckla vår fotboll och tillgodose klubbarna med de bästa metoderna samt utbildningarna. Vi ser även med allvar på att vi har spelare som ibland behöver extra stöd samt mår dåligt. Med Karolinska institutet och Centrum för psykiatriforskning kan vi nu på riktigt bygga bra förutsättningar för våra klubbar kring hur de kan hantera psykisk ohälsa, avslutar Beatrice Clarke.