Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd har behandlat och beslutat angående elitlicens för år 2023 för alla klubbar 2022 i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan samt Ettan.
Licensnämnden har beviljat elitlicens avseende år 2023 för samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan.

Samtliga klubbar som elitlicens beviljats för har också uppfyllt kravet på betalningar per den 31 augusti 2022 och intygat att de inte saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten hela nästkommande verksamhetsår, där Licensnämnden inte funnit det orealistiskt i något fall.

För klubbarna i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan år 2022 har samtliga klubbar uppfyllt de övriga kraven för elitlicens, som avser huvudtränare, genomgångna medicinska undersökningar av spelare och genomgångna antimatchfixningutbildningar.

För klubbarna i Allsvenskan och Superettan år 2022 har samtliga klubbar även uppfyllt kravet angående säkerhetsansvarig och säkerhetsorganisation.

Beträffande uppföljning av huvudtränare under år 2022 tvingas Licensnämnden konstatera att GIF Sundsvall och Jönköpings Södra IF under mer än 60 dagar haft en huvudtränare som inte innehar PRO-licens eller påbörjat utbildning för PRO-licens, och varför Licensnämnden därför anmält båda dessa klubbar till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd.

Läs mer på Svenska Fotbollförbundets hemsida