Svensk Elitfotboll lanserar tillsammans med Handelshögskolan Centre for Sports and Business en ny ledarskapsutbildning ämnad för klubbarna i Allsvenskan och Superettan.
– I denna den första modulen får deltagarna lära sig att förstå de omvärldsfaktorer som påverkar såväl nationell som internationell fotboll och de får med sig den verktygslådan som krävs för att framgångsrikt leda och utveckla en konkurrenskraftig klubborganisation. I stort sett alla elitklubbar plus Svensk Elitfotbolls ledningsgrupp är representerade i den här utbildningen, säger Jeja Svensson, digital transformation på Svensk Elitfotboll och delaktig i framtagandet av utbildningen.

Utbildningsprogrammet är till för höga beslutsfattare i klubbarna och genomförs i flera olika moduler på Kämpasten i Sigtuna, som i sin tur kompletteras av flera digitala utbildningstillfällen. Ämnen för den första modulen var:

  • Hållbar samverkan mellan klubb och liga
  • Trender inom global fotboll
  • Fotbollsklubbar som hybridorganisationer

– Vi vill att deltagarna, samtidigt som de inspireras av andra ligor och klubbar, även i andra idrotter, ska förstå vilka faktorer som behöver optimeras för att såväl klubbnivå som liganivå ska utvecklas positivt över tid – liksom hur ligans styrka och relevans bidrar till klubbens utvecklingspotential, säger Martin Carlsson-Wall, Handelshögskolan i Stockholms Center for Sports and Business och ansvarig för utbildningen från Handelshögskolans sida.

Screenshot

Den första modulen delades upp på två tillfällen, ett för klubbrepresentanter från klubbarna i Allsvenskan och ett för klubbrepresentanter från klubbarna i Superettan. Varje klubb har två platser till förfogande på utbildningen.

– Målet med utbildningen är att kvalitetssäkra och utveckla klubbarnas egna strategier, att förankra en gemensam framgångsbild för SEF och dess klubbar samt så klart individuell kompetensutveckling för nyckelpersoner, säger Jeja Svensson.

– Det var två mycket bra dagar med nya insikter och ny kunskap, en bra start. För mig var det också ett bra att få träffa andra kollegor och utbyta erfarenheter, säger Cajsa Dahlberg, ekonomichef i IFK Norrköping och deltagare på utbildningen.

Nästa modul i ledarskapsutbildningen genomförs i september och handlar om hållbar samverkan.