Under gårdagen hölls ytterligare ett publikråd med idrottsminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg, och idag har Svenska Fotbollförbundet, i samråd med SEF och EFD, lämnat in sitt remissvar på föreslagna Covid 19-förordningar till Socialdepartementet. 

Att den nu gällande regleringen för offentliga tillställningar via ordningslagen – som är extremt trubbig och omöjliggör smittsäkra publika evenemang – enligt förslaget överförs helt oförändrad in i den nya förordningen, är mycket bekymmersamt.

– Vi är medvetna om att den nya förordningen har fått påskyndas utifrån det svåra läget, men det måste samtidigt vara både möjligt och prioriterat att ta fram träffsäkra och balanserade föreskrifter, som inte fortsätter att negativt särbehandla fotbollen och övriga publika evenemang jämfört med andra verksamheter, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

– Fotbollen har drabbats extremt hårt av den orimliga regleringen under hela 2020. Vi förstår att det kan finnas behov av nya tvingande restriktioner för branscher som tidigare har varit helt oreglerade, men detta måste kunna kombineras med rimliga, smittsäkra lättnader för de branscher, till exempel fotbollen, som hittills drabbats av allt för hårda restriktioner, säger Sjöstrand.

I svaret hänvisas också till de synpunkter som SvFF tidigare framförde i samband med remissen på nya covid 19-lagen (bifogad).

Under måndagen hölls ett ytterligare ett möte mellan evenemangsnäringen och idrottsminister Amanda Lind samt inrikesminister Mikael Damberg.

– Det är positivt att vi fortsätter att mötas och diskutera – samtidigt är det viktigt att diskussionerna leder till konkreta åtgärder som ger fotbollen rimliga förutsättningar att ta sig igenom den här prövningen. Vi ser därför fram emot att inleda en konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten vid det möte som slutligen blir av under nästa vecka, säger Håkan Sjöstrand.

SvFF:s remissvar Covid-19-förordningar
SvFF:s remissvar Covid-19-lag