Dessa riktlinjer har tagits fram i samråd med Sportjournalistförbundet, baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övriga politiska beslut, samt med Svensk Elitfotbolls protokoll för genomförande av match som grund.

Det här är ett så kallat levande dokument. Svensk Elitfotboll kommer löpande att hålla en dialog med de 32 SEF-klubbarna och Sportjournalistförbundet för att utvärdera och vid behov uppdatera riktlinjerna.

Uppdaterat 29 juni 2021

Begränsningar på grund av Covid-19
Med anledning av det rådande samhällsläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer endast ett begränsat antal journalister och fotografer att få tillstånd att besöka arenan under matcherna i Allsvenskan och Superettan.

Vem kan ansöka om ackreditering?
Yrkesverksamma journalister och fotografer är välkomna att ansöka om ackreditering. Ackrediteringsansökan skickas av varje mediehus/redaktion till den aktuella hemmaklubben senast tre dagar före match, gärna tidigare om möjligt. Samtliga som söker ackreditering ska namnges i ansökan.

Vilka får plats?
Utöver rättighetsinnehavarna prioriteras medier i enlighet med det protokoll som har tagits fram av klubbarna inom Svensk Elitfotboll. På grund av detta och de tidigare nämnda begränsningarna riskerar tyvärr inte alla journalister och fotografer som önskar att få tillstånd. 

Rättighetsinnehavarare som ska erhålla ackreditering:
Discovery
Sveriges Radio
Sveriges Television
TV4
Rapportörer matchstatistik
Bildbyrån (en fotografplats)
TT (en fotografplats)
Klubbmedia (en per klubb)

Övrig media
Fotografer 
Skrivande journalister
Lokal-TV 
Lokalradio
Klubbmedia 
Supportermedia 

Antal övrig media som kommer in på arenan:
Arenan är en arbetsplats. Svensk Elitfotbolls protokoll gäller. Vi kommer vara restriktiva för att minska antalet personer inne på arenan, främst innerplan.

Allsvenskan: Maximalt 19 platser utöver rättighetsinnehavare + tio fotografer utöver rättighetsinnehavare. Social distansering gäller. OBS! Arenor som normalt sett har över 100 mediaplatser (sittplatser) kan ta in fler skrivande journalister.

Superettan: Maximalt 10 platser utöver rättighetsinnehavare + tio fotografer utöver rättighetsinnehavare. Social distansering gäller.

Klubbarna bestämmer själva vilka de vill ackreditera från media – rättighetsinnehavare ska ha ackreditering – övriga platser får klubbarna välja men bör i sina val följa SEF:s rekommendationer och prioriteringslista. Rekommendationen är max två skribenter från varje mediehus/redaktion, och beroende på hur många platser det finns kvar att dela ut.

Prioriteringslista:
Riksmedia
Lokalmedia
Specialiserade fotbollssajter
Internationell media

Besked om ackreditering
Meddelas företrädesvis senast 24 timmar före avspark.

Personliga platser och förtäring
Media jobbar utomhus från pressläktaren, och i pressrummen om social distansering kan upprätthållas. Det är viktigt att alla sitter på sin tilldelade plats.

Fotografer kan tilldelas ett arbetsrum/yta att uppehålla sig på inomhus. (kan vara två ytor/rum)

Zonindelning
Säsongen 2021 kommer arenorna i Allsvenskan och Superettan att inledningsvis delas in i zoner likt det SvFF/UEFA gör på sina landskamper. Spelplanen är en röd zon där bara spelare, ledare och funktionärer får vistas. Vissa arenor kommer att ha speciella zoner för media. Media kommer inte in i den röda zonen men det innebär inte att medias arbete kommer att begränsas. Varje arena kommer förklara hur de kommer att arbeta för att förenkla för media.

Fotograferna kan likt förra året befinna sig nere bredvid spelplanen, dock ej i de tekniska områdena. Klubbarna ser till att det finns en specifik entré för fotografer så att de inte behöver gå via spelartunneln. Annars är det ingen skillnad jämfört med 2020.

Intervjuer
Presskonferens efter match bör hållas, om möjligt inomhus där social distansering kan hållas, med så få journalister som möjligt från varje redaktion.

När det gäller mixad zon så ansvarar klubbarna för att hitta utrymmen/lösningar där social distansering kan hållas.. För journalister med flashackreditering finns separat flashområde, även det på anvisad plats. 

Media jobbar från pressläktaren eller från pressrummen. Det kommer att finnas restriktioner för placeringen av journalisterna och fotograferna, allt för att säkerställa att distanseringen följer myndigheternas riktlinjer. Alla instruktioner från arrangören ska följas. Överträdelse kommer kunna innebära att ackreditering från alla evenemang dras in.