Dessa riktlinjer har tagits fram i samråd med Sportjournalistförbundet, baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övriga politiska beslut, samt med Svensk Elitfotbolls protokoll för genomförande av match som grund.

Det här är ett så kallat levande dokument. Svensk Elitfotboll kommer löpande att hålla en dialog med de 32 SEF-klubbarna och Sportjournalistförbundet för att utvärdera och vid behov uppdatera riktlinjerna.

Uppdaterat 4 april 2021

Begränsningar på grund av Covid-19
Med anledning av det rådande samhällsläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer endast ett begränsat antal journalister och fotografer att få tillstånd att besöka arenan under matcherna i Allsvenskan och Superettan.

Vem kan ansöka om ackreditering?
Yrkesverksamma journalister och fotografer är välkomna att ansöka om ackreditering. Ackrediteringsansökan skickas av varje mediehus/redaktion till den aktuella hemmaklubben senast tre dagar före match, gärna tidigare om möjligt. Samtliga som söker ackreditering ska namnges i ansökan.

Vilka får plats?
Utöver rättighetsinnehavarna prioriteras medier i enlighet med det protokoll som har tagits fram av klubbarna inom Svensk Elitfotboll. På grund av detta och de tidigare nämnda begränsningarna riskerar tyvärr inte alla journalister och fotografer som önskar att få tillstånd. 

Rättighetsinnehavarare som ska erhålla ackreditering:
Discovery
Sveriges Radio
Sveriges Television
TV4
Rapportörer matchstatistik
Bildbyrån (en fotografplats)
TT (en fotografplats)
Klubbmedia (en per klubb)

Övrig media
Fotografer 
Skrivande journalister
Lokal-TV 
Lokalradio
Klubbmedia 
Supportermedia 

Antal övrig media som kommer in på arenan:
Arenan är en arbetsplats. Svensk Elitfotbolls protokoll gäller. Vi kommer vara restriktiva för att minska antalet personer inne på arenan, främst innerplan.

Allsvenskan: Maximalt 19 platser utöver rättighetsinnehavare + sex fotografer utöver rättighetsinnehavare. Maximalt en fotograf per företag/media. Social distansering gäller.

Superettan: Maximalt 10 platser utöver rättighetsinnehavare + sex fotografer utöver rättighetsinnehavare. Maximalt en fotograf per företag/media. Social distansering gäller.

Klubbarna bestämmer själva vilka de vill ackreditera från media – rättighetsinnehavare ska ha ackreditering – övriga platser får klubbarna välja men bör i sina val följa SEF:s rekommendationer och prioriteringslista. Rekommendationen är max två skribenter från varje mediehus/redaktion, och beroende på hur många platser det finns kvar att dela ut.

Prioriteringslista:
Riksmedia
Lokalmedia
Specialiserade fotbollssajter
Internationell media

Besked om ackreditering
Meddelas företrädesvis senast 24 timmar före avspark.

Personliga platser och förtäring
Media jobbar utomhus från pressläktaren och i pressrummen, om social distansering kan upprätthållas. Det är viktigt att alla sitter på sin tilldelade plats.

Servering kan erbjudas på arenorna. I så fall kaffe, vatten (separat flaska), frukt samt inplastad förtäring.

Zonindelning
Säsongen 2021 kommer arenorna i Allsvenskan och Superettan att inledningsvis delas in i zoner likt det SvFF/UEFA gör på sina landskamper. Spelplanen är en röd zon där bara spelare, ledare och funktionärer får vistas. Vissa arenor kommer att ha speciella zoner för media. Media kommer inte in i den röda zonen men det innebär inte att medias arbete kommer att begränsas. Varje arena kommer förklara hur de kommer att arbeta för att förenkla för media.

Fotograferna kan likt förra året befinna sig nere bredvid spelplanen, dock ej i de tekniska områdena. Klubbarna ser till att det finns en specifik entré för fotografer så att de inte behöver gå via spelartunneln. Annars är det ingen skillnad jämfört med 2020.

Intervjuer
Presskonferens efter avslutad match kan hållas, antingen utomhus eller i de fall lokal tillåter och social distansering kan hållas. 

Enskilda intervjuer med spelare och ledare bokas via klubbens medieansvarige. De enskilda intervjuerna genomförs på anvisad plats och social distans ska hållas. För journalister med flashackreditering finns separat flashområde, även det på anvisad plats. 

Presskonferens efter match bör hållas, antingen utomhus eller i ordinarie pressrum, om social distansering kan hållas.

Media jobbar från pressläktaren eller från pressrummen. Det kommer att finnas restriktioner för placeringen av journalisterna och fotograferna, allt för att säkerställa att distanseringen följer myndigheternas riktlinjer. Alla instruktioner från arrangören ska följas. Överträdelse kommer kunna innebära att ackreditering från alla evenemang dras in.

OBS! Arenorna är en arbetsplats för media och tiden som journalister nu kan tillbringa på arenorna kommer att vara mer begränsad än vanligt, något media får ta hänsyn till i sitt sätt att arbeta kring matcherna. Ankomst för media till arenan ska ske 45-15 minuter innan matchstart och pressläktaren är tillgänglig 90 minuter efter matchens slut.