Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) och Svensk Elitfotboll (SEF) genomförde häromveckan en gemensam strategidag, för att tillsammans dra upp riktlinjer gällande dagens och framtidens supportersamverkan. Bland annat diskuterades den tidigare satta målbilden – att skapa Europas bästa supportersamverkan.

2019 tog Svensk Elitfotboll och SFSU fram en unik satsning för att utveckla den svenska elitfotbollen. Den satsningen konkretiserades i en gemensam målbild – att skapa Europas bästa supportersamverkan. När pandemin slog till året efter, tvingades dock arbetet att sättas på paus.

– Vi är glada att vi fick tillfälle att träffa den delvis nya styrelsen i SFSU, presentera våra respektive verksamheter och gemensamma fokusområden framåt. Att samverka med supporterkollektivet är enormt viktigt för oss. Supportrarna är en katalysator för vår verksamhet. Vi behöver en nära samverkan för att driva våra gemensamma frågor framåt, säger Kaveh Sarvari, Evenemangs- och privatmarknadsansvarig på Svensk Elitfotboll.  

Under strategidagen gick parterna igenom huvudområden av den tidigare satta målbilden – att bli Europas bästa supportersamverkan.

– I supportersamverkan ligger huvudfokus på att utveckla SLO-rollen. Vi vill öka upplevelsen för våra supportrar och stärka engagemanget, bland annat genom frågor såsom föreningsdemokrati, fortsätter Kaveh.

Parterna kom överens om att arbetet med supportersamverkan kommer fortsätta under hösten. Dessutom bestämdes att träffarna ska ske mer frekvent framöver.

– Det finns en otrolig kraft i svensk fotboll. Den kommer fram bäst när vi gör saker tillsammans och verkar åt samma håll. SFSU ser stora möjligheter att gemensamt med SEF hitta vägar framåt för att stärka den positiva supporterkulturen som föreningsdemokratin inom svensk fotboll. Vi har historiskt haft en god dialog och samverkan med SEF. Vi ser därför fram emot att stärka den ytterligare under kommande år, säger Isak Edén, ordförande i SFSU

Nästa träff för supportersamverkan sker i början av nästa år 2023.