I detta nummer bland annat:
Ledare: Jag är stolt över mitt nya uppdrag

Krönika:
Enade vi stå, söndrade vi falla

På djupet:
SEF:s nye Generalskreterare SEF och näringslivet satsar tillsammans. Stora krav ställs på nya nationalarenans gräsmatta. Kamratgården blir namnet än en gång