Trots att Svensk Elitfotboll inte hade någon egen närvaro under Alemdalsveckan i början av månaden representerades föreningen ändå indirekt genom Karin Heri, som i egenskap av Ansvarig för samhällsfrågor och hållbarhet hos MFF, stod som värd för seminariet Grundskolefotboll mot rasism(er) ‐ en social innovation för barnens rätt!

Det digitala seminariet var en inbjudan till information och diskussion rörande MFF:s verksamhet Grundskolefotboll mot rasismer, ett gemensamt initiativ tillsammans med ett antal kommunala och ideella organisationer som sedan ett drygt decennium drivs med utgångspunkt i Barnkonventionen och vuxit till att 2021/2022 omfatta 34 skolor och 2200 barn i regionen. Under seminariet omnämndes även rapporten Fotbollsplanen mitt i byn i relation till beräkningar och besparingar som denna typ av arbete innebär för samhället.