Svensk Elitfotboll åker tillsammans med Unibet och organisationen Spelfriheten under säsongen runt och besöker klubbarna i Allsvenskan och Superettan för att belysa de problem som kan uppstå vid spel och vilken hjälp som finns att få för den som har problem. 
– Man måste kunna prata om de här frågorna. Alla ska veta vilken hjälp som finns att få, säger Anders Wikström, integritetsansvarig på Svensk Elitfotboll. 

Spelfriheten är en organisation som inriktar sig på att hjälpa personer med spelberoende och som samarbetar med Unibet och Svensk Elitfotboll i frågor om ansvarsfullt spelande. 

– De här frågorna är viktiga för hela samhället. Vi vill ta ansvar för våra spelare och det gör vi på bästa sätt genom samverkan och utbildning, säger Anders Wikström. 

Idrotten och spelbranschen har en lång historia ihop. Produkten spel medför dock risker och dessa vill Svensk Elitfotboll adressera i partnerskapet med Unibet och Spelfriheten.

– Vi är fullt medvetna om riskerna med spel och vi tar det på största allvar, därför var det viktigt att vi gemensamt fick på plats samarbetet och föreläsningarna med Spelfriheten. Nu har vi möjlighet att komma ut till klubbarna och prata med spelare och ledare för att förebygga problemspelande inom Svensk Elitfotboll. Hållbart och ansvarsfullt spelande har alltid varit en viktig del i vårt arbete därför är det viktigt att vi kan påverka detta genom vårt sponsorskap, menar Anders Falk, sponsorchef på Unibet.

– I vår samverkan med Unibet har vi en gemensam nollvision mot osunt spelande. Det betyder att vi behöver utbilda våra spelare och ledare proaktivt, men samtidigt erbjuda stöd för de som är i behov av det. Vi behöver komma ihåg att Spel är ett nöje för de flesta människor, men för vissa går det över styr. Därför vill vi vara både proaktiva för att förhindra att individer hamnar i spelproblem och reaktiva för att snabbt hjälpa de som verkligen är i behov av hjälp, menar Anders Wikström. 

221106 Djurgårdens sportschef Bosse Andersson inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Mjällby den 6 november 2022 i Stockholm. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / COP 320 / EW0117

I dagsläget är sex klubbesök utförda, under sommaren och hösten fortsätter besöken hos övriga klubbar: Gefle IF, IK Sirius, Hammarby IF, Djurgårdens IF, IFK Göteborg och Malmö FF. Under klubbesöken berättar personer från Spelfriheten om egna självupplevda upplevelser som spelberoende och en anhörig fyller i hur missbruket även får stor påverkan på sin omgivning. Utöver detta får spelarna och ledarna i klubbarna exempel på beteenden hos en spelberoende, hur man snappar upp signaler och hur man agerar och framför allt vilka konsekvenser ett osunt spelande kan få både för den enskilde individen och anhöriga.  

– Det här är skammens sjukdom, där det sista alternativet är att berätta sanningen. Genom åren har vi tagit emot flera elitidrottare, inklusive fotbollsspelare, vars berättelser vittnar om behovet att arbeta både proaktivt och reaktivt med frågor som rör spel om pengar. Kan vi tillsammans med Svensk Elitfotboll och Unibet skapa ett klimat där det blir enklare att upptäcka, att berätta och få rätt sort hjälp direkt kommer vi kunna göra stor skillnad säger Finn Stenwall behandlingsansvarig på Spelfriheten. 

En av de som medverkat på träffarna är Djurgårdens sportchef Bosse Andersson. Bosse säger att Spelfrihetens föreläsning var väldigt konkret och att den berörde många. 
– Fotbollsspelare är i en större riskzon än många andra och det är viktigt att bygga upp förebyggande åtgärder som detta, som det jobbas med kontinuerligt. Alla som var med och lyssnade fick sig en tankeställare och man fick vetskapen om problemet. Det ökar medvetenheten. Jag tror man som lag och lagkamrat kan vara observant på beteende hos sina lagkompisar, att man pratar om det och lyfter upp frågan på bordet, säger Bosse. 

– Själva föreläsningen blev väldigt verklig. Det var en före detta elitspelare som drog förloppet, en före detta spelmissbrukare som berättade om hur missbruket förstört hans liv och en anhörig som visade hur många runt om missbrukaren också drabbas. Jag skulle säga att alla som var med och lyssnade någonstans i sin omgivning har konkreta fall att relatera till. Det var länge sedan man lyssnat på något liknande som så många pratar vidare om i efterhand. 

230409 IFK Göteborgs Emil Salomonsson under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Kalmar och IFK Göteborg den 9 april 2023 i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0229

IFK Göteborg är en av de klubbar vars spelartrupp fått sitt besök.
– Spelfrihetens föreläsning var en tankeställare. Man ser vad ett missbruk gör med en individ och dennes omgivning och allt vi kan göra för att förhindra att fler personer faller in i missbruk är av godo. Det är bra att Svensk Elitfotboll och Unibet tar det ansvaret, säger Emil Salomonsson, försvarare i IFK Göteborg.

– Min känsla är att vi i IFK Göteborg har bra medvetenhet i de här frågorna och ett sunt klimat i spelartruppen men det är alltid bra att få en uppfriskning och att alla vet var och hur de kan vända sig om de skulle vilja.

Svensk Elitfotbolls arbete med integritet:  
Integritet är viktigt för Svensk Elitfotboll. Vi tar ansvar för och utbildar i värdegrund, anti matchfixning, psykisk hälsa och spelansvar/beroende.  

Svensk Elitfotboll och Spelfriheten:  

  • Tillsammans ska vi föreläsa för alla 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan om spelberoende  
  • Svensk Elitfotboll har köpt en licens till Spelfrihetens stödlinje där det, om det uppdagas spelproblem i klubbarna, finns en första kontakt inom 24 timmar. Det är otroligt viktigt med snabb hjälp, då motivationsfönstret för en beroende att söka hjälp kan vara väldigt kort.  
  • Spelfriheten ska bistå Svensk Elitfotboll att utforma en utvecklad policy kring spel om pengar som klubbarna kan använda i sin vardag  
  • Vid upptäckt av spelproblem eller spelberoende erbjuder Spelfriheten en behandling på 16 månader som klubbarna kan använda sig av.   
230402 En hörnflagga innan fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Värnamo den 2 april 2023 i Göteborg. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0374

Anti matchfixning och spelansvar:  
Svensk Elitfotboll jobbar sedan 2016 aktivt med att motverka matchfixning. Matchfixning är ett allvarligt hot mot idrottens trovärdighet. Därför ser Svensk Elitfotboll det som mycket viktigt att informera om riskerna kring detta.  

Anders Wikström är heltidsanställd på Svensk Elitfotboll som integrity officer, för att jobba med ligaintegritet och anti matchfixning. Anders har besökt samtliga SEF-klubbar och deras akademier för att prata om spelansvar och riskerna med matchfixning.   

I samband med att Unibets sponsorskap trädde i kraft 2020 infördes tjänsten Integrity officer i samtliga 32 SEF-klubbar. Uppdraget för en Integrity officer är att agera kontaktperson och ansvara för att informera samt kunna ge råd och stöd i integritetsfrågor och områdena matchfixning och ansvarsfullt spelande.   Alla spelare och ledare årligen genomför dessutom årligen en utbildning i matchfixning och spelansvar/spelproblem

Samtliga spelare och ledare får i utbildningen om spelansvar och anti matchfixning veta att de inte får spela på egna matcher eller matcher i ligan