17 glada sportchefer och tog emot sin examen för genomgången utbildningen med Double Pass. Utbildningen syftar till att öka deltagarnas kompetens och trygghet i sina roller.
– Nivån på innehållet i utbildningen har varit riktigt hög och det har varit många intressanta fotbollsdiskussioner ur ett strategiskt perspektiv, säger Svante Samuelsson, sportchef på Svensk Elitfotboll.

De områden som berörts under de fyra tvådagarskonferenserna som genomförts under året i Stockholm och Malmö är bland andra klubbstrategi, organisation, ledarskap, juridik, fotbollsfilosofi och spelarrekrytering. Under några av sessionerna har fokus legat på att förbättra såväl det strategiska som vardagliga samarbetet mellan akademin och seniorverksamheten. 

– Föreläsarna från Double Pass har en enorm kunskap och erfarenhet inom de olika områdena inom europeisk toppfotboll. Ur en ligasynpunkt är det viktigt att stärka sportchefernas professionella kunskap, vilket kommer att hjälpa dem att bygga upp sina trupper och tränarstab på ett långsiktigt och mer strategiskt sätt. Jag är övertygad om att det här utbildningsprogrammet har varit mycket utvecklande i den ambitionen, menar Svante Samuelsson och tillägger.

– Jag är väldigt nöjd över utbildningen och alla deltagares inställning till den. En bonus är att deltagarna under programmet har skapat en väldigt stark grupp tillsammans och alla har byggt upp relationer och nätverk som kommer att vara användbara i det dagliga arbetet i sin klubb.

Double Pass grundades 2004 och arbetar med att hjälpa klubbar, ligor och förbund att utveckla sina verksamheter, såväl organisatoriskt som fotbollsmässigt. Det belgiska företaget har tidigare varit involverat i projekt tillsammans med SEF, däribland fjolårets digitala utbildning för utvecklingschefer.

Stig Meylemans är ansvarig för utbildningen från Double Pass sida. Han säger att det var en ära och förmån att få arbeta med den svenska elitfotbollens alla sportligt ansvariga.
– Nivån var hög på alla moduler vilket gav våra internationella Double Pass-experter möjlighet att tillhandahålla innehåll på toppnivå och skapa interaktiva workshops med hög kvalitet. Vi är starkt övertygade om att efter detta niomånaders utbildningsprogram på plats och online har alla deltagare en klar och bättre förståelse för den moderna rollen som en sportchef. Med utgångspunkt från deras egen bakgrund och kravbilden för en internationell sportchef, etablerade vi en personlig utbildningsresa för dem alla. Detta bör göra dem kapabla att implementera många av dessa nyckelämnen i sitt dagliga arbete, säger Stig.

Hans Vander Elst är fotbollschef för Double Pass och är mycket nöjd med de initiativ som SEF och Svenska klubbar tar med Double Pass för att utveckla Svensk fotbolls ekosystem. 
– Vi arbetade länge i England och Tyskland och på senare tid i Danmark och är stolta över att se hur Talent Development Systems utvecklades där. Då Double Pass vill inspirera alla Sport-Technical Leadership och intressenter i Sverige att växa på samma sätt och vi ser fram emot nästa steg, avslutar Hans.