Just nu pågår ett hårt arbete med att få akademierna i de svenska klubbarna att bli ännu bättre. Under året kommer flera nya arbetssätt att implementeras.

Som tidigare kommunicerat är arbetet med en ny och uppdaterad certifiering i full gång. Under 2021 kommer dessutom alla klubbar att behöva genomföra minst fyra fortbildningar för att klara grundkraven för att vara med i certifieringen. Fortbildningarna är uppdelade så att de passar olika delar av ledarstaben i akademin, och nästa fortbildning som genomförs är för tränare i lag 10-12 år. Tidigare under våren har fortbildningarna vänt sig till tränare 16-19 år (nordiska referenser) och målvaktstränare. Fortbildningen sker digitalt och kommer att innehålla två presentationer med ett antal arbetsuppgifter som deltagarna ska genomföra, med efterföljande feedback.

En annan nyhet för i år är det som kallas för referensresor. Akademierna i SEF med tre till fem stjärnor i certifieringen kan ansöka om vara med i ett av sex områden där klubbarna ska utvecklas.

De sex områdena klubbarna kan ansöka om att vara med i är:

1. Övergång från akademi till A-lag. Hur förenklar vi det svåra steget från U19 till A-lag? Här kommer vi att samarbeta om en digital utbildning med Double Pass.
2. Nivåanpassad träning. Resa till Island med studiebesök hos Breidablik (se bild ovan), IA Akranes och Islands fotbollförbund för att se hur de arbetar med att individanpassa träningen från åtta år och uppåt. 
3. Isolerad akademi. Resa till Nordnorge och Bodö Glimt för att se hur de jobbar tillsammans med mindre klubbar i sitt upptagningsområde. Hur kan du påverka spelare positivt som finns i ditt upptagningsområde, men inte tillhör din akademi?
4. Spelarreferenser. Ett tränarfokuserat område där man jobbar med analys och jämför de nordiska ländernas arbetssätt under Nordiska mästerskapen (P16) i Norge i augusti.
5. Samarbetsmodeller. Hur kan man arbeta med klubbsamarbeten i sin region och hjälpa de mindre klubbarna att bli bättre? Besök hos AGF Århus och Aalborg AB på Jylland i Danmark.
6. Metodik och fotbollsfilosofi. Ett samarbete med La Liga där besök hos Real Sociedad (och Athletic Club från Bilbao) kommer genomföras för att prata om klubbidentitet och metodik i träningsarbetet.

Pandemirestriktioner och eventuella inreselagar kan givetvis komma att påverka planerna.

Referensresorna kommer att inledas med ett digitalt möte mellan de klubbar som valt samma resa. Klubbarna får beskriva var man ligger till i nuläget, vad man vill utveckla och vad man kan göra redan idag. Resorna är tänkta att bli av i höst.

I november kommer en tvådagarskonferens att äga rum på PlatinumCars Arena i Norrköping. Där ska alla medverkande på referensresorna berätta för hela gruppen vad de tagit med sig från sina respektive äventyr.

För klubbarna med fyra respektive fem stjärnor kommer också en utvecklingschefsutbildning att erbjudas. Kravet på klubben är att den har heltidsanställda akademi- och utvecklingschefer och minst två tränare som arbetar heltid inom akademin. Här har sex klubbar tilldelats varsin plats: AIK, Hammarby, BK Häcken, IFK Göteborg, Kalmar FF och Malmö FF. Utbildningen ska ge tydlighet i vad rollen som utvecklingschef innebär och vilket ansvar den har. Ett fortbildningsprogram har tagits fram för att maximera rollen. Sex träffar kommer att genomföras.

Träff 1: Digital träff om förväntan och presentation.
Träff 2: Personligt möte om utvecklingschefens behov och klubbens behov.
Träff 3: Digital utbildning i samarbete med doublepass. Sex veckors utbildning där klubbens identitet, fotbollsfilosofi, spelstil och den individuella spelarens position diskuteras.
Träff 4: Erfarenhetsutbyte. Grupper om tre utvecklingschefer kommer mötas hos en av klubbarna där man diskuterar sina egna erfarenheter och arbetssätt innan man tittar på hur klubben man besöker arbetar.
Träff 5: Gemensam resa till och besök hos Villarreal i Spanien under hösten. Fokus på träningsmetodik och tränarutveckling.
Träff 6: Nationell utvecklingskonferens i Norrköping (samma som efter referensresorna) där erfarenheter utbyts.

Efter avslutad utbildning tilldelas varje deltagare ett diplom.

Nationell utvecklingskonferens
Utvecklingschefsprojektet och de olika referensprojekten avslutas med en tvådagars nationell utvecklingskonferens 9-10 november.

Så här säger Svensk Elitfotbolls akademichefsutvecklare Thomas Hasselgren om det som väntar:
– Vi tror att dessa projekt kommer att ge ökad kunskap i våra akademier. Vi får flera olika referenser och klubbarna kan välja lite utifrån behov och var man står idag. Vi kommer få se goda exempel på vad som är riktigt bra inom valt område. I tillägg får vi på köpet en god överföring mellan klubbarna både under resorna och den avslutande konferensen i november. Detta kommer att ge effekt över tid och hjälpa till att utveckla oss vidare. Allt detta ligger också i linje med vår nya certifieringsmodell “2.0”, där vi ska utveckla oss vidare.