Tidigare i veckan ägde Jobbfestivalen rum i Kungsträdgården i Stockholm. Temat för dagen var Mångfald & Inkludering.
– Jobbfestivalen är en viktig mötesplats där många ungdomar får sin första kontakt med näringslivet. Det är också viktigt för oss från Svensk Elitfotboll att synas här och visa vilken folkrörelse vi är och vilken påverkan på samhället som vi har, säger Beatrice Clarke, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Svensk Elitfotboll, och moderator på Jobbfestivalen.

Jobbfestivalen med ”Tema mångfald & Inkludering” är en mötesplats för arbetssökande och för företag med ett kontinuerligt rekryteringsbehov samt för företag och organisationer som erbjuder
verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering. Under årets Jobbfestival i Stockholm så var Svensk Elitfotbolls hållbarhetsansvarige Beatrice Clarke inbjuden som moderator.

– Fotbollen är en samlande kraft och når dagligen så många från alla delar av samhället, vilket inte alltid är så lätt för myndigheter och institutioner. Därför är det viktigt för elitfotbollen att medverka här, dels för att attrahera och nå ut till ungdomar som behöver vara här men också för att inkludera och kanske leda ungdomar in till arbete som hänger ihop med den goda kraft i samhället som fotbollen är, anser Beatrice Clarke.

Abel Abraham, CSR-ansvarig i Hammarby, deltog på Jobbfestivalen för tredje året i följd, där han i år tillsammans med Rana Jumaah och Niclas Wennerlund pratade om ökad mångfald och inkludering med idrott som verktyg.

– Jag berättade om hur vi jobbar på Hammarby Fotboll, med Samhällsmatchen gällande dessa delar och vilka utmaningar stöter vi på. Frågorna vara många och diskussionerna långa, säger Abel Abraham.

Jobbfestivalen går också av stapeln i Göteborg och i Malmö.