Fotbollens betydelse i det lokala samhället, var ett genomgående tema under kommunkonferensen som ägde rum i början av veckan. Runt 85 personer från kommuner, fotbollsklubbar och partners mot näringslivet, samlades för att inhämta ny kunskap kring hur fotboll kan skapa en positiv påverkan på det lokala samhället. Konferensen utgick från den socioekonomiska rapporten Fotbollsplanen mitt i byn, som bland annat tar upp fotbollens viktiga roll för att förebygga livslånga utanförskap.  

Ingvar Nilsson, Sveriges ledande nationalekonom inom socioekonomi, var en av gästföreläsarna som var på plats under konferensen. Genom hans föreläsning påvisade han vad det kostar för samhället med människor som lever i ett utanförskap och hur mycket pengar samhället kan spara genom att tillsätta rätt förebyggande insatser.

– Fotbollen har en unik möjlighet att skapa en mötesplats för många unga människor. Inträdesbarriärerna till fotboll är väldigt låga, där det inte krävs en massa dyr utrustning. Du behöver inte kunna svenska och du behöver inte kunna klara skolresultaten. Med över en miljon aktiva, varav hälften av alla nioåringar spelar fotboll – ger sporten unga människor ett sammanhang, en tillhörighet och en identitet, säger Ingvar Nilsson, föreläsare och nationalekonom inom socioekonomi.

Föreläsningen med Ingvar Nilsson gav även möjlighet för deltagarna att prata och resonera med varandra gruppvis. De valda diskussionsämnena berörde bland annat fotbollens samhällsverkande roll och hur den kan användas för att skapa ett mer inkluderat samhälle tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn. Sessionen avslutades med att alla grupper fick dela med sig av sina resonemang. Processen leddes av Eva Lundmark Nilsson – medförfattare till rapporten Fotbollsplanen mitt i byn. 

– Vi har pratat mycket kring frågorna inom arbete, integration och sysselsättning.  Vi har gemensamma mål men olika roller för att uppnå framgång. Det är viktigt att vi samarbetar, samverkar och kommunicerar med varandra för att för att nå fram med våra insatser, menar Elisabet Alerstam, Sektionschef på arbetsmarknadsavdelningen för Malmö Stad.

Konferensen gästades även utav representanter från OBOS, Sara Nazari; Sveriges främsta spoken-word-poet, Håkan Mild; klubbdirektör på IFK Göteborg och Pär Johansson; initiativtagare och ledare för Glada Hudikteatern.

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om fotbollens betydelsefulla roll i det lokala samhället. Tillsammans med offentlig sektor, privat sektor och föreningslivet finns det en stor potential att tillsammans skapa bättre samhällen.