Polisen, Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll summerar Allsvenskan och Superettan efter säsongens första tredjedel. Resultatet visar att exkluderingsstrategin har använts och att det finns både positiva och negativa trender vad gäller ordningsläget.

Inför säsongen presenterades den nya exkluderingsstrategin, som går ut på att i de fall ordningsstörningar sker, lägga fokus på att identifiera och lagföra de individer som gjort sig skyldiga till lagöverträdelser, snarare än kollektiva bestraffningar. Utvärderingen som nu har gjorts har skett genom en genomgång av de matchrapporter som polisen och fotbollen upprättar efter varje fotbollsmatch. 

Exkluderingsstrategin har använts under våren och resulterat i att över 100 personer har stängts av från att besöka idrottsarrangemang efter att ha begått brott eller stört ordningen. Det handlar om både tillträdesförbud och arrangörsavstängningar. Ett antal ansökningar gällande både tillträdesförbud och arrangörsavstängningar är också under behandling.

– Förhoppningen är att vi framöver får se effekter av avlägsnandet av brottsaktiva individer och att det förbättrar ordningsläget inom fotbollen, säger Per Engström, sektionschef vid Nationella operativa avdelningen (Noa).

Utvärderingen visar en positiv utveckling för Superettan gällande det generella ordningsläget. För Allsvenskan och Svenska Cupen har det genomsnittligt bedömda ordningsläget en negativ trend, bland annat när det kommer till inkastade föremål.

Antalet föremål som kastas in från läktarna har varit betydligt mer än åren före pandemin. Ett inkastad objekt utgör generellt en ordningsstörning, men kan också utgöra en grövre gärning som grov misshandel. I några fall under våren har det även rubricerats som sådan. 

Polisen bedömer också att användning av illegal pyroteknik och explosiver, så kallade bangers har ökat. I matchrapporterna under våren finns exempel på funktionärer och besökare som skadats (bränts, inhalerat giftig rök eller fått hörselskador) av pyroteknik och bangers i samband med matcher.

– Exkluderingsstrategin har varit framgångsrik på så sätt att vi har lyckats identifiera och stänga av ett stort antal personer som begått olika brott på våra arenor. Vi kan dock konstatera att det finns saker att jobba vidare med, inte minst när det gäller att få bort inkastade föremål, som verkar blivit en trend i hela Europa. Vi är dock trygga i att långsiktig samverkan kring exkluderingsstrategin kommer att ge god effekt, säger Per Eliasson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

– Det är bra att fotbollen tillsammans med Polisen fortsatt utvärderar kring säkerhetsläget i våra högsta serier. Samverkan och dialog är en bra metod att jobba efter och vi ser att det ger resultat. Sen finns det händelser med bland annat inkastade föremål som inte här hemma på våra arenor och här behöver vi alla dra vårt strå till stacken för att komma till bukt med problemen, menar Martin Fredman, säkerhetschef på Svenska Fotbollförbundet.

Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollförbundet och Polisen har en fortsatt full samsyn om att arbetet med exkluderingsstrategin är rätt väg att gå.

– Vår dialog med Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll för trygga och säkra idrottsarrangemang fortsätter. Vi vill samtliga se en positiv utveckling och utvärderingen är en del av underlaget i arbetet framåt, säger Per Engström.