Svensk Elitfotbolls hållbarhetschef Beatrice Clarke medverkade i ett panelsamtal på temat ”Ungdomarna, gängen och idrotten” under den pågående Järvaveckan i Stockholm.
– Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan jobbar utanför fotbollen aktivt med social hållbarhet. Vi använder fotbollen som ett verktyg för att nå unga. Unga som inte tror på sig själva eller som andra inte tror på. Där har vi ett varumärke som är väldigt starkt, anser Beatrice Clarke.

Järvaveckan är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. I panelsamtalet som arrangerades av Frälsningsarmén deltog Maria Olausson, Frälsningsofficer på Frälsningsarmén, Tobias Baudin, partisekreterare hos Socialdemokraterna, Jakob Olofsgård, partisekreterare hos Liberalerna, Carin Götblad, polismästare Polismyndigheten, Jonas Hägerhäll, Föreningschef AIK samt Frälsningsarméns ungdomskonsulent Gabriel Tshidimu och verksamhetsansvarige Julia Adolfsson.

– Idrotten spelar stor roll för väldigt många och fotbollen har en central roll i samhället. Fotbollsplanen mitt i byn är en central del av den folkrörelse som har varit med och byggt det här Sverige. Barnen idag saknar positiva förebilder och attraktiva mötesplatser. Det är logiskt. Elitfotbollen har mycket verksamhet utanför fotbollsplanen och vi möjliggör för så många unga som inte har råd att ändå få spela fotboll men politikerna måste ta sitt ansvar för att göra sin del för att samhället ska bli bättre och där upplever jag att de brister idag, säger Beatrice Clarke.

En sak det talades om i panelen är utanförskapet i samhället, konsekvenserna av det och hur man förebygger det.

– Ord är makt, betyder det att man är inkluderad bara för att man är integrerad? För mig är det inte samma sak. Hur är det för barn som växer upp i ett särskilt utsatt område att alltid få höra att man är utsatt? Vi genom våra klubbar jobbar jättemycket i de här områdena med exempelvis ensamstående mammor utan arbete som inte kommer ut på arbetsmarknaden, vi jobbar med läsförståelsen hos unga pojkar eftersom den gått ner, vi jobbar med mänskliga rättigheter och så vidare. Jag skulle kunna stå här hela dagen och rabbla exempel. Det som är framgångsreceptet är att vi jobbar jättenära offentlig sektor och nära näringslivet. Det är den gyllene triangeln. Vi bygger samhället tillsammans. Vi har en attraktionskraft med våra varumärken i Allsvenskan och Superettan. Vi är ett komplement till offentlig sektors uppdrag, anser Beatrice Clarke.

– I problemets kärna finns också målgruppen och vi måste involvera målgruppen vi pratar om i det här. Vi måste fortsätta med det vi gör för att det ska bli ännu bättre och trycka på mot beslutsfattare för att få mer resurser till detta. Folkrörelsen 2.0, avslutar Beatrice Clarke.

Läs mer om Svensk Elitfotbolls arbete med hållbarhet här.

Se hela panelsamtalet här eller i spelaren ovan