Efter ett möte mellan den världsomfattande ligaorganisationen World Leagues Forum och internationella spelarfacket står det klart att parterna kommer ta gemensam ställning för fotbollens bästa och för att skydda den internationella spelarkalendern.

Mötet i Madrid fastslog att stärka samarbetet mellan ligor och spelarfack för att tillsammans verka för fotbollens bästa. Mötet tillkom med bakgrund över de pågående samtalen att förändra den internationella tävlingskalendern. Bland annat FIFA försöker få till ett VM-slutspel vartannat år och UEFA har pratat om fler matcher i Champions League.

World Leagues Forum och FIFPro enades om att de nationella ligornas fortlevnad och spelarnas hälsa måste komma i första rummet och att alla kommande beslut om tävlingskalendern måste tas i beaktning av vad de som representerar arbetsgivarna och arbetstagarna säger, det vill säga ligorna och spelarfacken.

Mötet beslutade att samarbetet mellan ligor och spelarfack måste stärkas och vara transparent och långsiktigt De båda parterna vill också ta fram ett ramverk för good governance.

Läs mer på World Leagues Forums hemsida.

Fakta World Leagues Forum:
World Leagues Forum är en organisation bestående av 32 olika fotbollsligor från hela världen, där Svensk Elitfotboll med Allsvenskan och Superettan är en medlem. Syftet med World Leagues Forum är att förbättra styrande strukturer i världsfotbollen, att adressera världsfotbollens frågor och utmaningar samt skapa ett utbyte mellan medlemsligorna.

Fakta FIFPro:
FIFPro är en internationell facklig organisation som representerar professionella fotbollsspelare.