Säsongen 2020 är färdigspelad sånär som på kvalmatcherna till Allsvenskan och Superettan. Vi vill tacka alla inblandade parter – klubbar, partners och supportrar – för en väl genomförd säsong fylld av respekt och lyhördhet för varandra. Konstig och annorlunda är bara förnamnet på hela året 2020 men tillsammans har vi visat att vi kan ta ansvar och att elitfotbollen är en flexibel organisation som anpassar sig efter verkligheten, även vid exceptionella tider som dessa.

Vi vill först och främst visa vårt deltagande för alla som på något sätt drabbats av Covid-19 och pandemins baksidor. Det är ett hemskt virus som orsakat mycket lidande och vi hoppas att samhället snart hittar en väg ur den här nattsvarta tiden.

Att Allsvenskan och Superettan ska spelas mitt under en brinnande pandemi är inte självklart för alla men vi vill vara tydliga med att säga att elitfotbollen under hela året har följt myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Den allmänna folkhälsan kommer alltid i första rummet, men vi anser inte att smittspridningen i landet påverkas även fast elitfotbollens professionella verksamhet fortgår – i detta skede utan publik på läktarna.

Pandemin gjorde att säsongen 2020 kom igång sent, den 14 juni istället för 1 april. De protokoll för vardag och match, samt de ansvarstagande rutiner som tagits fram för att kunna verka under pandemin gjorde att myndigheterna beviljade Allsvenskan och Superettan möjlighet att spela. 

Det ansvaret har elitfotbollen, med facit i hand, kunnat leva upp till. Det här året har visat att klubbarna i Allsvenskan och Superettan på ett tillfredställande sätt klarat av att anpassa sin verksamhet utefter smittläget i landet. Elitfotbollen har dragit sig tillbaka när läget krävt det och har växlat upp när det funnit möjlighet till det. 

Elitfotboll spelas utomhus och det är tydligt att detta i samband med våra rutiner varit framgångsrikt för att ha en fungerande verksamhet utan att sprida smittan vidare i samhället.

När samtliga 480 matcher i Allsvenskan och Superettan är färdigspelade går det att konstatera att:

  • Idrotten och den svensk elitfotbollen är varken immun eller förskonad från Covid-19, men elitfotbollen har mycket få fall totalt sett av Covid-19. Det har inte noterats någon ökad förekomst av smitta eller smittspridning i elitfotbollen jämfört med övriga delar av samhället
  • Elitfotbollens rutiner och protokoll har fungerat tillfredställande för att förhindra såväl uppkomst av smitta som spridning. Det ansvar som elitfotbollen tagit anses inte ha bidragit till risk för ökad smittspridning i landet
  • Själva spelet fotboll löper låg risk för att sprida smitta – Det finns inga dokumenterade fall av smittspridning på fotbollsplanen, vare sig under träning eller match, och det har inte förekommit någon smitta alls mellan klubbar i samband med match, under hela säsongen
  • Elitfotbollen har sammanlagt haft fyra mindre lokala utbrott där mer än enstaka spelare/ledare drabbats samtidigt i dessa klubbar. Samtliga fall har identifierats och avskilts utan fortsatt smittspridning, och samtliga av dessa har kunnat återgå i sin verksamhet efter en kortare sjukperiod
  • I de flesta andra övriga klubbar har det endast handlat om något eller några spridda, enstaka sjukdomsfall under säsongen
  • Det finns få platser i samhället med så många noggranna rutiner och rigorösa kontroller. De gånger som smitta har upptäckts i en klubb så har den/de aktuella spelarna isolerats och ingen vidarespridning har förekommit. Att helt stoppa smittan är tyvärr inte realistiskt, men att stoppa spridning via strikta kontroller fungerar

Nu tar vi nya tag mot säsongen 2021. Förhoppningsvis med en större mängd publik på våra läktare, för även där har vi internationellt etablerade rutiner och regelverk att sätta in. All vår respekt går till våra partners och våra supportrar som under hela säsongen stått vid sidan om, lyssnat på restriktionerna, anpassat sig, men ändå fortsatt att stötta sin klubbar.

Tack alla! Nu blickar vi framåt!