"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
21 oktober, 2014

Supporterpolicy

Supportrar dras ofta över en kam, och den allmänna mediabilden av en supporter är tyvärr ofta ensidigt negativ. För Svensk Elitfotboll är våra supportrar väldigt viktiga för oss, vi ser och definierar supporterskapet som någonting positivt.

92% av alla besökare på våra matcher upplever att den goda stämning som skapas av aktiva supporters är den mest positiva upplevelsen. Tifos och sånger som lyfter upplevelsen kring fotbollen.

Support betyder stöd, och att stötta sitt lag är supportrarnas grundval. Det finns en stark symbios mellan klubbarna och supportrarna.

Därför kommer vi obetingat att agera för att stötta mångfalden i den positiva supporterkulturen.

Våld, hot och olämpliga beteenden uppstår ibland i samband med idrottsarrangemang. Men, dessa oönskade beteenden har inget i sig att göra med supporterkulturen. De kan däremot uppstå där, och misstaget att koppla ihop dem i ett förenklat orsaksamband görs tyvärr allt för ofta.

Enskilda individer, vissa upphetsade situationer och vissa gruppers beteende kan skapa problem. Inte supportrar i sig, inte supporterkulturen som sådan.

Dessa beteenden är tyvärr också det som mest av allt skrämmer bort övriga besökare likväl som sponsorer och t o m ledare.  Detta skadar fotbollen oerhört mycket, det är t o m ett stort hinder för fotbollen att utvecklas.

Vi tar därför avstånd från beteenden som skadar den svenska elitfotbollen och våra föreningar och vill koncentrera våra insatser för att minimera sådana beteenden.

Det är enormt viktigt att dels förstå och stötta den supporterkultur som finns, dels med kraft och tydlighet arbeta individbaserat för att minimera förekomsten av de beteenden som icke är önskvärda.

En gemensam värdegrund som respekteras om vad som är bra beteenden och vilka som inte accepteras är avgörande för förståelse och acceptans i bredare supportergrupper.

Det positiva supporterskapet är en av svensk elitfotbolls allra största tillgångar, vilket visas både då ledare, spelare och arenabesökare kommer till tals. Läktarna får fotbollen att leva. SEF uppmuntrar därför en uttrycksfull och frigjord supporterkultur, som ramar in svensk fotboll med en engagerande ljudkuliss och starka visuella intryck från läktarna. Positiv supporterkultur kan därmed ta sig otaliga uttryck. Våra ledord är att bejaka välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang, vilket blir definitionen av vad som ingår i ett positivt supporterskap.

Oönskade beteenden är de som står i konflikt med ett eller flera av dessa ledord. Hot, våld, sexism, rasism eller angrepp på den personliga integriteten eller tryggheten är alla exempel på oacceptabla beteenden. Både före, under och efter match.

I syfte att minska dessa skall SEF aktivt samarbeta med såväl SLO:er, SFSU/supporterorganisationer, klubbar, ledare och spelare som polis och arenaägare för att öka förståelse och kunskap kring frågorna. Lika självklart skall de regler som omgärdar ett arrangemang respekteras.

Vi skall med tydlighet agera för att våra ledord uppnås, med stöttning till det positiva supporterskapet likväl som åtgärder för att minska/eliminera oönskade beteenden.

Fotboll är till för alla, och alla skall känna sig välkomna, trygga och säkra på våra stämningsfulla arrangemang.

MER FRÅN SEF

Spelordningen för Superettan 2023

5 dec 2022

Licensnämndens elitlicensbeslut för 2023

5 dec 2022

AIK vann eAllsvenskans andra event

4 dec 2022

Spelordningen för Allsvenskan 2023

2 dec 2022

Tillsammans skapar vi vinnande lag – en konferens om fotbollens betydelse i det lokala samhället

30 nov 2022

Senaste nytt

Spelordningen för Superettan 2023

5 dec 2022

Licensnämndens elitlicensbeslut för 2023

5 dec 2022

AIK vann eAllsvenskans andra event

4 dec 2022

Spelordningen för Allsvenskan 2023

2 dec 2022

Tillsammans skapar vi vinnande lag – en konferens om fotbollens betydelse i det lokala samhället

30 nov 2022