"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
25 december, 2019

Certifieringen

Varje år besöks de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan av Svensk Elitfotbolls certifierade. Syftet är att bedöma och kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutbildning.

Certifieringen finns också till för att identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden samt att framhålla spelarutbildning och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna. 

Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ifrågasättande och utvärdering. Ändringar i certifieringsmodellen skall först analyseras och beslutas i akademichefsgruppen.

Processmål
Processmålen med Certifieringen är att:
– kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelar- och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

.

VerksamhetsområdenAntal frågorMaximal poäng
AVärdegrund och mål med Akademin7140
BSpelarutbildning14365
CLedarorganisation21735
DFaciliteter390
ESkolsamverkan5105
FSamarbete andra klubbar265
Totalt A-F521500
GSportsliga resultat av Akademin
Totalt A-G

                                                 
Områden A-F, inklusive Värdegrund, kan betecknas som en processdel med 52 frågor och kan ge maximalt 1500 poäng.
Området G däremot kan betecknas som en resultatdel och har inget poängtak utan är avhängigt hur många av de spelare som tillhört klubben i minst ett år i åldrarna 12-19 år och som debuterat i elitsammanhang och fortfarande är aktiva på elitnivå, dvs landslag, Allsvenskan, Superettan eller motsvarande nivå utomlands samt Division 1 i Sverige.

Klubben ska ha minst 600 poäng på A-F för att bli certifierad som Tipselitakademi.
Utifrån det antal poäng som klubben uppnår erhåller klubben stjärnor enligt följande nivågruppering.

Nivå och stjärnorPoäng
Tipselit Akademi/En stjärna   600 poäng eller mer
Tipselit Akademi /Två stjärnor   900 poäng eller mer
Tipselit Akademi /Tre stjärnor1 200 poäng eller mer
Tipselit Akademi/Fyra stjärnor1 800 poäng eller mer
Tipselit Akademi /Fem stjärnor2 500 poäng eller mer

                                                                        
Avsikten med en låg ingångspoäng (600 på A-F) är att uppmuntra klubbar till deltagande.
Observera att om klubben inte når 600 poäng på A-F erhåller den inte någon stjärna och är därmed inte en Tipselitakademi. Men klubben kan kvarstå i nätverket.

Nya deltagande klubbar
Alla klubbar i SEF skall erbjudas deltagande förutsatt att klubben har en fungerande ungdomsverksamhet.

Alla nyinbjudna klubbar som inte nyligen varit medlemmar erbjuds omgående ett förberedande Certifieringsbesök och därmed info kring krav för att delta efterföljande år.

Alla deltagande klubbar i nätverket förväntas ha eller ämnar utveckla en akademiverksamhet.

Grundkrav för deltagande
Klubben visar upp en ambitiös inriktning vad beträffar utbildningsarbete med unga spelare.

Klubbens representanter deltar i fortbildningar och andra möten inom ramen för projektet.

Klubben är aktiv i Certifieringsprocessen och lämnar in önskade dokument i tid.

Klubben klarar andra året i nätverket av grundkraven och har minst 600 poäng.

I klubbens akademi skall det finnas minst:

– ett U21/reservlag eller P19 lag.

– ett P17 eller P16 lag.

– verksamhet med lag i åldern 8-15 år.

Ett alternativ är att ha ett tydligt samarbetsavtal med annan klubb.

Då skall både Akademiklubben och samarbetsklubben delta i Certifieringsprocessen och vara med i mötet med Certifieraren.
Samarbetsklubben fyller i den del av dokumenten som klubben ansvarar för.

Avtalet med samarbetsklubb skall innehålla en tydlig verksamhetsbeskrivning, beskrivning av aktiviteter och utbildningsplan över tävlingar/träningar för spelare och tränare.
Den skall också innehålla underskrifter från respektive klubbs styrelseordförande.

Tidsplan för genomförande av förbättringsåtgärder sker i samförstånd med respektive Certifierare.
Samarbetsavtalet skall vara klart senast i december innan aktuellt år för certifiering.

MER FRÅN SEF

Dialog om publikbegränsningar

3 aug 2020

Allsvenskan på Spotify

3 aug 2020

IFK Göteborg Svenska Cupmästare 2020

31 jul 2020

Månadens spelare skänker vinstpengarna till akademin och samhällsengagemang

16 jul 2020

Dplay om sändningarna av Allsvenskan och Superettan

6 jul 2020

Senaste nytt

Dialog om publikbegränsningar

3 aug 2020

Allsvenskan på Spotify

3 aug 2020

IFK Göteborg Svenska Cupmästare 2020

31 jul 2020

Månadens spelare skänker vinstpengarna till akademin och samhällsengagemang

16 jul 2020

Dplay om sändningarna av Allsvenskan och Superettan

6 jul 2020