"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
25 december, 2019

Certifiering

Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll. Nuvarande certifiering började att gälla 2022.

De som besöker klubbarna och deras ansvarige för ungdomsakademin är följande personer:
* Thomas Hasselgren, akademiutvecklare Svensk Elitfotboll (UEFA A, Karlskoga)
* Jimmy Högberg, akademicertifierare Svensk Elitfotboll, (UEFA A, Örebro)
* Thomas Westerberg, (UEFA Pro, Norrköping)
* Hans Lindbom, (UEFA Pro, Borås)
* John Wall, (UEFA A, Limhamn)

Bakgrund
Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen. Vi startade i 2010, med idéer från Elitprojektet, och inriktar oss på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till våra elitklubbar. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande och totalt deltar för närvarande drygt 40 klubbar i nätverket. Sedan 2020 har SEF-klubbarna en ny samarbetspartner i Unibet, och konceptet har sedan dess ändrat namn till Unicoach.

Nedan finns den slutgiltiga versionen av certifieringsmodellen för 2022. En ny version av certifieringen som SEF utformat tillsammans med klubbarna, som börjat att gälla från i år.

Processmål
Processmålen med Certifieringen är att:
– kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 10-19 år och övergång för spelarna från akademiverksamhet till seniorfotboll.
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelar- och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

VerksamhetsområdenDelområdenAntal frågorMaximal poäng
1Klubben526600
2Personal11371400
3Spelare10451200
4Dokument726700
5Logistik1042700
6Samarbete431700
7Träning4171200
8Match518800
9Faciliteter831700
10Elitaktiva spelare112000

Den totala maxpoängen för hela certifieringen är 10 000 poäng.

Utifrån det antal poäng som klubben uppnår erhåller klubbenstjärnor enligt följande nivågruppering.

Nivå och stjärnorPoäng
Akademi/En stjärna25-39.99%
Akademi /Två stjärnor40-49.99%
Akademi /Tre stjärnor50-59.99%
Akademi/Fyra stjärnor60-69.99%
Akademi /Fem stjärnor70-79.99%
Akademi /Sex stjärnor80-89.99%
Akademi /Sju stjärnor90% eller mer

Observera att om klubben inte når totalt 25% erhåller den inte någon stjärna och är inte en certifierad akademi. Men klubben kan kvarstå i nätverket första året som ny klubb.

Nya deltagande klubbar
Alla klubbar i SEF och Ettan ska erbjudas deltagande förutsatt att klubben har en fungerande ungdomsverksamhet. Alla deltagande klubbar i nätverket förväntas ha eller ämnar utveckla en akademiverksamhet.

Grundkrav för deltagande
* Klubben visar upp en ambitiös inriktning vad beträffar utbildningsarbete med unga spelare.

* Klubbens representanter deltar i Akademichefsmöten och Fortbildningar inom ramen för projektet.

* För att bli Certifierad krävs minst 4 godkända fortbildningar under året.

* Klubben är aktiv i Certifieringsprocessen och lämnar in önskade dokument i tid.

* Klubben klarar andra året i nätverket av grundkraven och har minst 30% totalt. 

* I klubbens akademi ska det finnas minst:
– ett U-21/reservlag eller P-19 lag. 
– ett P-17 eller P-16 lag.
– verksamhet med lag i åldern P10–15 år. 

Ett alternativ till att inte ha verksamhet med egna lag i åldern P10-15 år är att ha ett tydligt samarbetsavtal med annan klubb. Då ska både Akademiklubben och samarbetsklubben delta i Certifieringsprocessen och vara med i mötet med Certifieraren.    

Samarbetsklubben fyller i den del av dokumenten som klubben ansvarar för. Avtalet med samarbetsklubb ska innehålla en tydlig verksamhetsbeskrivning, beskrivning av aktiviteter och utbildningsplan över tävlingar/träningar för spelare och tränare. 

Den ska också innehålla underskrifter från respektive klubbs styrelseordförande.
Samarbetsavtalet ska vara klart senast i december innan aktuellt år för certifiering.

Utträde ur systemet
Klubb som inte når upp till totalt 25% eller inte uppfyller de grundkrav som finns riskerar att få lämna nätverket. 

Principer fördelning av medel
SEF-klubbarna:
Förutsatt att grundkraven uppfylls samt att det finns tillräckligt med medel i projektet erhåller deltagande klubb ett ekonomiskt bidrag beroende på antalet poäng och som i sin tur leder till 1–7 stjärnor. Utbetalningar sker vid två tillfällen under året. 

Bidraget ska oavkortat användas för lön till P19- och P17-tränare. Klubben kan i samråd med projektledningen fördela ersättningen i den elitförberedande verksamheten (16 år och uppåt).

Övriga klubbar:
Icke SEF-klubbar får inga utbetalningar från projektet men erbjuds att kostnadsfritt delta på vissa utbildningar, fortbildningar och konferenser. 

31 januari
Klubbarna anmäler sig att ingå i certifieringen.

1 mars
Klubbarna får tillgång till årets certifieringsdokument via unicoach.se och man kan börja arbeta med att svara och ladda upp dokument i klubbens inloggade läge. Klubbarna som skall få certifieringsbesök under året skall svara på fasta frågor senast 15 april.

17 april – 30 september:
Fördjupat klubbesök av en av våra Certifierare som tillsammans med akademichefen går igenom klubbens dokumentation. Certifieraren ger en återkopplingsrapport 2–4 dagar efter besöket. 

Tidsplan för genomförande av förbättringsåtgärder sker i samförstånd med respektive Certifierare.

1 november
Klubbens dokumentation skall i sin helhet vara uppladdat på unicoach.se via klubbens inloggade läge. Klubben certifieras efter den dokumentation som var uppladdad vid detta slutdatum.

Med ”Finns och används” i Certifieringsdokumentet nedan menas att beskriven verksamhet även på begäran ska kunna redovisas praktiskt.

Den dokumentation som klubbenredovisar ska vara förankrad och internt redovisad för styrelsen.

8 november – 15 december
Certifieringsmöte där klubbarna poängsätts

I starten av januari 2024
Resultaten för SEF-klubbarna förs in och redovisas på unicoach.se och för Ettan-klubbarna redovisas resultaten på ettanfotboll.se. Den poängnivå som klubbenerhåller gäller sedan i ett år.

Där ska klubbens resultat finnas för beskådande för föreningsmedlemmar, ledare, spelare och föräldrar och andra intressenter. 

Möten kring Certifieringen genomförs årligen som ett omfattande fortbildningsprogram för akademichefer, utvecklingschefer, tränare i akademierna och andra specialfunktioner. 

Läs mer på Unicoachs hemsida

MER FRÅN SEF

Snart startar försäljningen av Bortakortet

20 feb 2024

SEF-medverkan på European Sport Business Program

19 feb 2024

Spiideo möjliggör central videoplattform på akademisidan

14 feb 2024

”Det finns så mycket saker som man kan ta med sig hem”

10 feb 2024

De bästa bilderna från Nätverksarenan i London

9 feb 2024

Senaste nytt

Snart startar försäljningen av Bortakortet

20 feb 2024

SEF-medverkan på European Sport Business Program

19 feb 2024

Spiideo möjliggör central videoplattform på akademisidan

14 feb 2024

”Det finns så mycket saker som man kan ta med sig hem”

10 feb 2024

De bästa bilderna från Nätverksarenan i London

9 feb 2024