"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
25 december, 2019

Certifiering

Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll.

Det är SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson, Lasse Eriksson och Stefan Lundin som besöker klubbarna och klubbarnas ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Bakgrund
Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen.

Arbetet med certifieringen startade 2010, med idéer från Elitprojektet, att inrikta sig på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande.

Inför 2020 fick SEF-klubbarna en ny samarbetspartner i Unibet och konceptet ändrade därmed namn till Unicoach.

Processmål
Processmålen med Certifieringen är att:- kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelar- och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

VerksamhetsområdenAntal frågorMaximal poäng
AVärdegrund och mål med Akademin7140
BSpelarutbildning14365
CLedarorganisation22735
DFaciliteter390
ESkolsamverkan5105
FSamarbete andra klubbar265
Totalt A-F531500
GSportsliga resultat av Akademin
Totalt A-G

Områden A-F, inklusive Värdegrund, kan betecknas som en processdel med 53 frågor och kan ge maximalt 1500 poäng.                                                  
Området G däremot kan betecknas som en resultatdel och har inget poäng-tak utan är avhängigt hur många av de spelare som tillhört klubbeni minst ett år i åldrarna 12-19 år och som debuterat i elitsammanhang och fortfarande är aktiva på elitnivå, dvs landslag, Allsvenskan, Superettan eller motsvarande nivå utomlands samt Division 1 i Sverige.

Klubben ska ha minst 600 poäng på A-F för att bli certifierad som Akademi.
Utifrån det antal poäng som klubben uppnår erhåller klubbenstjärnor enligt följande nivågruppering.

Nivå och stjärnorPoäng
Akademi/En stjärna   600 poäng eller mer
Akademi /Två stjärnor   900 poäng eller mer
Akademi /Tre stjärnor1 200 poäng eller mer
Akademi/Fyra stjärnor1 800 poäng eller mer
Akademi /Fem stjärnor2 500 poäng eller mer

Avsikten med en låg ingångspoäng (600 på A-F) är att uppmuntra klubbar till deltagande. 
Observera att om klubben inte når 600 poäng på A-F erhåller den inte någon stjärna och är inte en certifierad akademi. Men klubben kan kvarstå i nätverket.

Nya deltagande klubbar
Alla klubbar i SEF och Ettan ska erbjudas deltagande förutsatt att klubben har en fungerande ungdomsverksamhet. 

Alla deltagande klubbar i nätverket förväntas ha eller ämnar utveckla en akademiverksamhet.

Grundkrav för deltagande
Klubben visar upp en ambitiös inriktning vad beträffar utbildningsarbete med unga spelare.

Klubbens representanter deltar i fortbildningar och andra möten inom ramen för projektet.

Klubben är aktiv i Certifieringsprocessen och lämnar in önskade dokument i tid.

Klubben klarar andra året i nätverket av grundkraven och har minst 600 poäng. 

I klubbens akademi ska det finnas minst:
– ett U-21/reservlag eller P-19 lag. 
– ett P-17 eller P-16 lag.
– verksamhet med lag i åldern P8–15 år. 

Ett alternativ är att ha ett tydligt samarbetsavtal med annan klubb.

Då ska både Akademiklubben och samarbetsklubben delta i Certifieringsprocessen och vara med i mötet med Certifieraren.    
Samarbetsklubben fyller i den del av dokumenten som klubben ansvarar för.

Avsikten med en låg ingångspoäng (600 på A-F) är att uppmuntra klubbar till deltagande. 
Observera att om klubben inte når 600 poäng på A-F erhåller den inte någon stjärna och är inte en certifierad akademi. Men klubben kan kvarstå i nätverket.

Grundkrav tränare

LagGrundkrav tränareKommentar
P19UEFA BUEFA Elite Youth, grundkrav för 4–5 stjärniga akademier
P17UEFA BUEFA Elite Youth, grundkrav för 4–5 stjärniga akademier
P16UEFA BUEFA A, grundkrav för 4–5 stjärniga akademier
P15 – P14SvFF A-Ungdom/UEFA B 
P13 – P11SvFF B-Ungdom
P10 – P8 C-diplom 

Utträde ur systemet
Klubb som inte når upp till 600 poäng eller inte uppfyller de grundkrav som finns riskerar att få lämna nätverket. 

Principer fördelning av medel
SEF-klubbarna:
Förutsatt att grundkraven uppfylls samt att det finns tillräckligt med medel i projektet erhåller deltagande klubb ett ekonomiskt bidrag beroende på antalet poäng och som i sin tur leder till 1–5 stjärnor. Utbetalningar sker vid 2 tillfällen under året. 

Bidraget ska oavkortat användas för lön till P19- och P17-tränare. Klubben kan i samråd med projektledningen fördela ersättningen i den elitförberedande verksamheten (16 år och uppåt).

Övriga klubbar:
Icke SEF-klubbar får inga utbetalningar från projektet men erbjuds att kostnadsfritt delta på vissa utbildningar, fortbildningar och konferenser. 

Den årliga Certifieringsprocessen
Starten av oktober
Certifieringsformulär, G-dokument och Kvalitetsredovisning (som är en förteckning över vilka dokument som klubben ska bifoga) skickas via mail till klubbarna. 

1 november
De ifyllda dokumenten skickas via mail till thomas.hasselgren@svenskelitfotboll.se och med kopia till Certifieraren.  Alternativ laddas upp på unicoach.se (jobbar för teknisk lösning). 

Med ”Finns och används” i Certifieringsdokumentet nedan menas att beskriven verksamhet även på begäran ska kunna redovisas praktiskt.Den dokumentation som klubbenredovisar ska vara förankrad och internt redovisad för styrelse, tränare, ledare och föräldrar.

2 november – 15 december
Klubbesök av en av våra Certifierare som tillsammans med akademichefen går igenom klubbens dokumentation. Certifieraren ger en återkopplingsrapport 2–4 dagar efter besöket.

I början av januari
Resultaten för SEF-klubbarna förs in på unicoach.se, och för Ettan-klubbarna förs det in på ettanfotboll.se och den poängnivå som klubbenerhåller gäller sedan i ett år. 
Där ska klubbens resultat finnas för beskådande för föreningsmedlemmar, ledare, spelare och föräldrar och andra intressenter. 

Möten kring Certifieringen genomförs årligen som ett omfattande fortbildningsprogram för akademichefer, utvecklingschefer, tränare i akademierna och andra specialfunktioner. 

Läs mer på Unicoachs hemsida

MER FRÅN SEF

De kan bli Månadens Spelare och Tränare i november

1 dec 2021

De kan bli Månadens Spelare och Tränare i Superettan i november

30 nov 2021

Samtliga spelare och ledare i Allsvenskan och Superettan utbildas i ansvarsfullt spelande

30 nov 2021

Fredric Fendrich ny på listan över Allsvenskans och Superettans legendarer

29 nov 2021

Dramatik när Superettan avslutades

28 nov 2021

Senaste nytt

Samtliga spelare och ledare i Allsvenskan och Superettan utbildas i ansvarsfullt spelande

30 nov 2021

De kan bli Månadens Spelare och Tränare i november

1 dec 2021

De kan bli Månadens Spelare och Tränare i Superettan i november

30 nov 2021

Fredric Fendrich ny på listan över Allsvenskans och Superettans legendarer

29 nov 2021

Dramatik när Superettan avslutades

28 nov 2021