"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
23 oktober, 2013

SLO

Supporter Liaison Officer – SLO

SLO är en supporterkomptens och servicefunktion inom föreningen. SLO bör ha mycket god kunskap om, och kontakt med, supportermiljön runt sin förening. SLO-rollen kan i någon mån jämföras med föreningens försäljningschef/sponsoransvarig.

Om den senare är föreningens expert på kontakt med sponsorer och partners, så är SLO föreningens expert på särskilt den subkulturella delen av supportermiljön. Det är dock viktigt att förstå att SLO inte representerar supportrarna. Rådfrågande av SLO bör därmed inte ses som en ersättning för löpande kontakter med supporteraktörer runt föreningen. SLO ska vara ett komplement.

SLO bör försöka positionera sig som en ”neutral” länk mellan förening och supporterrörelsen, för att utifrån denna utgångspunkt överbrygga missförstånd, förebygga ömsesidig irritation samt underlätta och stärka samarbete mellan förening och dess supportrar.

Uppdraget

SLO:s uppdrag är…

… dialogförstärkande och konfliktreducerande.

• Att uppmuntra och administrera löpande kontakt och dialog mellan föreningens ansvariga (eller andra intressenter) och supportermiljön.

• Att bidra till ömsesidig förståelse och förebyggande av missförstånd och irritation.

… kulturbyggande och organiserande.

• Att stärka, uppmuntra och underlätta positiva delar av supporterkulturen, som höjer stämning och därmed värdet av föreningens evenemang.

• Att bidra till att förebygga destruktiva supporteryttringar.

… kunskapsspridande.

• SLO ska kunna förklara supporterkulturens uttryck inom föreningen (eller för dess intressenter), samt kunna förklara förutsättningarna för föreningens arbete ute i supportermiljön, för ökad förståelse och minskad irritation.

Det långsiktiga målet är att SLO, genom att stärka föreningens förmåga att bemöta intressentgruppen supportrar, ska bidra till allt mer positiva och stämningsfulla matcharrangemang och därmed förbättrad publikrekrytering och ökade intäkter.

Exempel på SLO:s konkreta arbetsuppgifter

• Bollplank vid beslutsfattande inom föreningen, där ett supporterperspektiv behövs.

• Förklara supporterbeteenden/-åsikter/-trender för föreningens funktionärer, för ökad förståelse för hur supporterfrågor kan mötas/hanteras.

• Samma sak gentemot andra aktörer, exempelvis polis, sponsorer och myndigheter.

• Förklara förutsättningar för föreningens arbete eller bakgrunden till beslut ute i supportermiljön.

• Ta initiativ till/organisera möten mellan supportrar och förening/polis/andra intressenter.

• Samordna information och kontakter inför arrangemang. Exempel: bortaresor, då föreningar, polis samt hemma- och bortasupportrar behöver olika typer av information för att underlätta arrangemanget och maximera förutsebarheten.

• Delta i för- och eftermöte kring match samt evenemangsorganisation, för att säkerställa informationsflöde och supporterperspektiv i förberedelse, genomförande och utvärdering.

• Vid behov hjälpa till med organisering av olika typer av positiva supporterinitiativ (ex: öppen tifotillverkning, flaggmålardagar för barn, färgande av arenaområde/stadsmiljö genom supporterinitiativ, marknadsföring via sociala medier, telefonkampanjer för årskortsförsäljning etc.

• Föreläsningar och exponering av positiv supporterkultur.

• SLO-rollen kombineras ibland med andra uppdrag, t.ex. medlemsansvar eller CSR. Dock bör poängteras att SLO-ansvaret bör vara en huvudsyssla på matchdag.

SLO:s viktigaste arbetsverktyg

Några egenskaper är avgörande för ett hållbart SLO-arbete:

• Bevarande av förtroende, både inom föreningen och i supporterkollektivet. SLO-uppdraget är beroende av att SLO ses som en naturlig samtalspartner i alla led. Därför är det helt avgörande att SLO till varje pris värnar om omgivningens tillit och bevarar förtroenden. I arbetsbeskrivningen bör det göras klart att SLO inte får avslöja förtroenden som ges ens för arbetsgivaren, om den typen av förtroende efterfrågas.

• Integritet. För att kunna bevara förtroenden krävs integritet; att SLO är stark nog att stå emot viljan, eller tryck från omgivningen, att avslöja information som inte ska avslöjas.

• Kunskap om och kontakt med supportermiljön.

Organisation

• SLO bör ha en tydlig närmaste chef, som hjälper till med att integrera SLO-arbetet i föreningens ordinarie/befintliga organisation.

• SLO bör inte vara en del av säkerhetsorganisationen eller ha säkerhetsansvarig som närmaste chef, eftersom detta riskerar att undergräva förtroendet för SLO i delar av supportermiljön.

Rekrytering

• Föreningar rekommenderas att i första hand söka sin SLO inom de egna supporterleden. I bästa fall ska personen redan från början åtnjuta högt förtroende såväl inom föreningens organisation som bland supportrarna.

• Väljs ett annat tillvägagångssätt, så rekommenderas involvering av supportermiljön under hela rekryteringsprocessen, från val av tillvägagångssätt till slutligt val av SLO. Detta både för att värna SLO:s möjlighet att lösa sina uppgifter och för att värna om en rimlig arbetsmiljö.

Arbetsredskap och förutsättningar

Arbetet som SLO möjliggörs eller kan underlättas av att vissa förutsättningar tillhandahålls.

Verktyg föreningen bör tillhandahålla:

• SLO-loggade arbetskläder.

• Ackreditering/tillgång till relevanta lokaler/arenaytor.

• En e-postadress kopplad till föreningen.

• Arbetstelefon eller telefonersättning om nödvändigt.

• Mandat att handha SLO-relaterade webbkonton i föreningens namn.

• Möjlighet att delta i utbildningar som arrangeras.

Verktyg föreningen rekommenderas att tillhandahålla:

• Regelbundenhet i möten med ledningspersoner inom föreningen, som fattar beslut med påverkan på supportermiljön

• Möjlighet att vid behov resa med klubben/ersättning för resor till bortamatcher

• Möjlighet att delta i konferenser som arrangeras

Sammanfattning och syfte

• Att vara Supporter Liaison Officer (SLO) kräver god kännedom om både supporterskap och polisarbete.

• Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och att ha en bra känsla för den aktuella situationen.

• Med lite finess kan den på förhand mest besvärliga situation undvikas att eskalera.

• Arbetet för en SLO är alltså både preventivt och reaktivt för att bejaka det positiva supporterskapet.

MER FRÅN SEF

Gothia Cup: ”Ett Almedalen för fotbollen”

21 jul 2024

Världens största ungdomsturnering avslutades med dramatisk final i SEF-Trophy

21 jul 2024

Andreas Johansson uppmärksammades på Örjans Vall

16 jul 2024

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Senaste nytt

Gothia Cup: ”Ett Almedalen för fotbollen”

21 jul 2024

Världens största ungdomsturnering avslutades med dramatisk final i SEF-Trophy

21 jul 2024

Andreas Johansson uppmärksammades på Örjans Vall

16 jul 2024

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024