"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
30 november, 2019

Samarbetet med Unibet – ett partnerskap för att göra skillnad

Sedan Unibet klev in som huvudpartner 2020 till Svensk Elitfotboll, Allsvenskan och Superettan har flera projekt sjösatts i arbetet att motverka matchfixning och öka kunskapen kring spel som underhållning och ansvarsfullt spelande. Bland annat har utbildningar för anti-matchfixning och spelansvar tagits fram vilka är obligatoriska för samtliga spelare och ledare i elitklubbarna. Samtliga klubbar har också tillsatt varsin Integrity Officer

Svensk fotboll har sedan 1934 en lång tradition av samarbete med spelbolag och erfarenheterna är positiva. Sedan 2019 är den svenska spelmarknaden reglerad. Det innebär att alla bolag med svensk licens nu verkar på en och samma spelmarknad, under samma tillsyn. Det ökar konsumentskyddet och möjliggjorde Unibets enorma satsning på svensk elitfotboll.

Svensk Elitfotboll har tillsammans med Unibet bestämt sig för att bli ett föredöme i arbetet med att motverka spelproblem och matchfixning. Svensk Elitfotboll och Unibet har en stark samsyn gällande ambitioner och en gemensam mission. Tillsammans ska parterna ta samhällsansvar, jobba för sportslig utveckling och konkurrenskraft och alla ska verka för ett ansvarsfullt spelbeteende med ett ansvarsfullt spelutbud.

Förutom den självklara aspekten, ett långsiktigt avtal på 6 + 6 år, med stark finansiering som ger stora möjligheter att utvecklas, sågs en chans att tillsammans med Unibet verka för att minska både matchfixning och problemrelaterat spel. Elitfotbollen har god insikt i Unibets konsekventa arbete, både lokalt och globalt, som via forskningsbaserade systemlösningar och personligt engagemang har en tydlig målsättning att eliminera skadligt spelade. Unibet har ett långsiktigt engagemang där företaget strävar efter att 0% intäkterna ska komma från problemspelande. 

Sedan 2020 har elitfotbollens gemensamma arbete med Unibet mynnat ut i:

  • En spelansvarsutbildning som är obligatorisk för samtliga spelare och ledare i de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Utbildningen innehåller bland annat en självskattning där man genom att svara på vissa frågor får en nulägebild av hur ens spelande ser ut. Utbildningen tar även fasta på de som känner att de har hamnat i ett osunt spelande.
  • Under säsongen åker Svensk Elitfotboll tillsammans med Unibet och organisationen Spelfriheten runt och besöker klubbarna i Allsvenskan och Superettan för att belysa de problem som kan uppstå vid spel och vilken hjälp som finns att få för den som har problem.
  • Tillsammans med Unibet har elitfotbollen tagit fram och lanserat en utbildning som ska informera om och förebygga matchfixning som samtliga spelare och ledare ska genomgå.
  • I tillägg till utbildningarna har Svensk Elitfotboll i samråd med Unibet beslutat om att tillsätta en Integrity Officer i varje klubb för att skapa en tydlig dialog och öka chansen att upptäcka eventuella problem eller oegentligheter i ett tidigt stadie. Integrity Officers får fördjupad kunskap kring matchfixning och spelansvar och är länken mellan SEF, Unibet och klubbarna.
  • Svensk Elitfotbolls och Unibets samverkan tar arbetet en bit på vägen men alla medverkande jobbar ständigt för en samverkan mellan flera aktörer för att kunna fortsätta göra skillnad på bästa möjliga sätt.

Utöver den goda samverkan ger också den ekonomiska ersättningen möjlighet att fortsätta och vidareutveckla den svenska elitfotbollen. Det ger utrymme för klubbarnas önskan och vilja att genomföra projekt kopplade till elitfotbollens samhällsengagemang. Tillsammans arbetar liga och klubb aktivt med värdegrundsarbete, uppförandekod, psykisk ohälsa och allas lika värde. 

Partneravtalet mellan Svensk Elitfotboll och Unibet ger också mer medel för ökade satsningar på talangförsörjning för att därigenom utveckla den internationella konkurrenskraften och skapa så bra förutsättningar som möjligt för svensk fotbollsframtid. 

Svensk Elitfotboll ser väldigt positiva effekter och känner en enorm stolthet för samarbetet med Unibet. Det som hittills åstadkommits är frukten av ett lagarbete där ribban är satt för hur ett sunt sponsorskap från ett spelbolag bör se ut.

MER FRÅN SEF

Matchfixning och agentfrågor i fokus på den årliga Integrity officer-träffen

21 feb 2024

Snart startar försäljningen av Bortakortet

20 feb 2024

SEF-medverkan på European Sport Business Program

19 feb 2024

Spiideo möjliggör central videoplattform på akademisidan

14 feb 2024

”Det finns så mycket saker som man kan ta med sig hem”

10 feb 2024

Senaste nytt

Matchfixning och agentfrågor i fokus på den årliga Integrity officer-träffen

21 feb 2024

Snart startar försäljningen av Bortakortet

20 feb 2024

SEF-medverkan på European Sport Business Program

19 feb 2024

Spiideo möjliggör central videoplattform på akademisidan

14 feb 2024

”Det finns så mycket saker som man kan ta med sig hem”

10 feb 2024