"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<

Svensk Elitfotboll

Grundat år: 1928
Medlemmar: 32 st (klubbarna i Allsvenskan och Superettan)
Verksamhet: Fotboll

SEF skall genom professionellt agerande, tillsammans med sina medlemsklubbar, aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att till fullo ta tillvara på den utvecklingspotential som finns för Allsvenskan, Superettan och den nationella herreliten i fotboll.”

Föreningen Svensk Elitfotboll är en intresseorganisation för de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Uppdraget är att driva utvecklingen av den nationella herrelitfotbollen; sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.

Genom gemensamma avtal ska Svensk Elitfotboll bidra till att ge elitföreningarna ökade ekonomiska förutsättningar för elitfotboll med siktet inställt på internationella framgångar för svensk klubbfotboll i de av UEFA arrangerade europeiska cuperna.

Svensk Elitfotboll medverkar genom marknadsföring och kommunikation till att skapa publikintresse för klubbfotboll på elitnivå.

Svensk Elitfotboll och dess medlemsföreningar verkar mot våld, diskriminering på grund av hudfärg, kön, ursprung, religion och ålder.

Verksamhetsidé och vision
Svensk Elitfotboll skall, på uppdrag av medlemmarna och styrelsen, aktivt utveckla förutsättningarna för herrelitfotbollen inom Allsvenskan och Superettan genom samarbete med medlemsklubbarna, partners och Svenska Fotbollförbundet

Visionen beskrevs på följande sätt:

Svensk Elitfotboll ska alltid i vårt arbete överträffa våra kunders och intressenters förväntningar.

Detta skall uttolkas på följande sätt: De långsiktiga målen förutsätter att hela medlemsgruppen engagerar sig och arbetar för de mål som skall nås. Det är inte enbart personal och styrelsen som har ansvar för måluppfyllelse, men det är kontoret som bevakar, stöter på och arbetar med målen på heltid. I det arbetet skall särskild vikt läggas vid att se till att vi och våra medlemmar och partners gemensamt förstår nyttan med vad vi gör, samt att våra medlemmar upplever att vi över förväntan bidrager till att nyttan uppstår.

Kortfattat om vad Svensk Elitfotboll arbetar med

Supporterligorna
I början av 2019 lanserade SEF tillsammans med Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) en gemensam satsning på att skapa Europas bästa supportersamverkan.

Upptaktsträffar
Svensk Elitfotboll arrangerar båda upptaktsträffarna inför seriestarten av Allsvenskan och Superettan.

Ligagemensamma avtal:
Svensk Elitfotboll arbetar kontinuerligt med att utveckla de kommersiella förutsättningarna för dels ligorna Allsvenskan och Superettan och dels i att bistå medlemsklubbarna inom ligorna i deras affärsutveckling.

Läs mer om våra partners här

Samhällsengagemang
Svensk Elitfotboll driver projektet Uppförandekoden samt lyfter fram klubbarnas samhällsengagemang. Var för sig och tillsammans tar klubbarna ett stort ansvar som får genomslag på samhället i stort.

Engagemangen visar på ett tydligt sätt att klubbar tagit ansvar för sin omgivning och påverkan på samhället socialt, miljömässigt eller ekonomiskt.

2019 samlade vi alla elitfotbollsklubbars samhällsengagemang på fotbollochsamhallet.se

Spelschemat
Vi är med och sätter spelordning och matchdatum för Allsvenskan och Superettan. Svenska Fotbollförbundet ansvarar ensamt att besluta om spelschemat men det sker i nära samråd med Svensk Elitfotboll. SEF har en viktig roll att bereda många olika intressenters önskemål för att skicka med det till SvFF inför beslut.

Läs mer om spelschemat här

Säkerhetsarbetet:
Förbundets sätt att följa upp elitklubbarnas arrangemang på de svenska fotbollsarenorna har de senaste åren gått från ett bestraffningssystem som varit strikt bestraffande till ett system med fokus på kvalitetssäkring och utveckling. Förändringen, som initierades av Malmö FF och Svensk Elitfotboll, gav initialt upphov till många diskussioner men har över tid visat sig ge positiva effekter genom att lägga fokus på att med gemensamma krafter arbeta för att lösa de problem som kan uppstå vid ett arrangemang – i stället för att bara bestraffa och fördöma dem.

Evenemang
Svensk Elitfotboll ansvarar för evenemangsutvecklingen av våra 480 evenemang.
Vi vill locka nya åskådare, men också skapa nya intäkter till våra lag i samband med match. Vi vill att alla skall kunna känna sig hemma på läktaren oavsett vilket typ av supporter man är. Det gynnar alla om vi kan samsas på läktaren, allt från hardcorefans till barnfamiljer, kompisgäng och sponsorer. Och – framför allt gynnar det våra lag. Vi vill ha trygghet, trivsel och service. Det ska finnas Wi-Fi på läktaren, appar för att beställa mat eller att följa matchstatistik eller kolla intervjuer med tränare och spelare.

Servicen ska fungera även före match – att kunna beställa biljetter, resor, boende eller annat i samband med matcher på lättast möjliga sätt. Våra evenemang skall vara Välkomnande, Trygga, Säkra och Stämningsfulla.

Sportsliga frågor
Vi driver ett antal sportsliga frågor tillsammans med klubbarna. Dels på seniornivå i samverkan med klubbarnas sportchefer och dels på ungdomsnivå i samverkan med klubbarnas akademichefer och utvecklingschefer genom Unicoach.

Certifieringen:
Svensk fotbolls genomför ett talangutvecklingsprogram där 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan medverkar. Syftet är att utveckla svensk elitfotboll. Detta görs genom målmedveten satsning på unga talanger. I Certifieringen besöks varje deltagande klubbs akademier och poängbedöms i syfte att kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år.

Koordinering
Svensk Elitfotboll kontrollerar och bestämmer färg på spelartröjorna och domarna inför matcherna i Allsvenskan och Superettan. Vi tillhandahåller tävlingsmanualer, säkerhetsföreskrifter, tv-avtal, partnerexponering och andra praktiska saker klubbarna måste förhålla sig till i samband med match. SEF kollar också så att klubbarna lever upp till sina åtaganden.

Möten/Utbildningar:
Svensk Elitfotboll samlar klubbarna vid mötestillfällen och driver gemensamma frågor på uppdrag av klubbarna, samtidigt som klubbarnas representanter också får tillfällen att lära känna och utbyta erfarenheter mellan varandra.

Svensk Elitfotboll kallar också till, och driver, utbildningar och inspirationsföreläsningar.

De möten som förekommer:
Medlemsmöten
Klubbchefsmöten
Sportchefsmöten
Akademichefsmöten
Marknadschefsmöten
Säkerhetschefsmöten
SLO-möten
Evenemangsmöten
Kommunikationsmöten
Projektmöten

Representation
Svensk Elitfotboll representerar klubbarna i Allsvenskan och Superettan i möten med FIFA, UEFA, Svenska Fotbollförbundet, ligaförbund, partners och andra externa aktörer.

Svensk Elitfotboll finns också på plats på ett antal matcher i Allsvenskan och Superettan samt att vi ofta för klubbarnas talan medialt.

Kommunikation
svenskelitfotboll.se, allsvenskan.se och superettan.se skriver vi om det som händer i svensk fotboll. Både på och vid sidan av fotbollsplanen. Här finns ett aktuellt nyhetsflöde, kampanjer, tävlingar och statistik.

Sociala medier:
Svensk Elitfotboll, Allsvenskan, Superettan, Svenska Futsalligan, Allsvenskan Fantasy, Unicoach och eAllsvenskan finns på Facebook, Twitter och Instagram. Svensk Elitfotboll finns dessutom på LinkedIn och Allsvenskan och Superettan finns även på TikTok.

Varje månad skickar vi ut nyhetsbrev samt pressmeddelanden vid behov.