"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
29 december, 2019

Andra aktörer inom fotbollen

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) är det nationellt styrande organet för fotboll i Sverige. SvFF bildades den 18 december 1904, och är Sveriges största specialidrottsförbund. 2011 var 3.291 föreningar medlemmar i SvFF. De hade sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 500.000 var aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter.

Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen i landet och att företräda den utom landet. Förbundet skall också arbeta för en dopingfri fotboll.
Svenska Fotbollförbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Union des Européennes de Football (UEFA).SvFF skall följa de nämnda organisationernas stadgar och regler.

Svenska Fotbollförbundets övergripande mål är att nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott. SvFF ska hålla samman elit och bredd och ha en bra ekonomisk balans. A-landslagen ska kvalificeras sig för de stora mästerskapen, på damsidan är målet medalj.

SvFF ska vara aktivt och pådrivande inom FIFA, UEFA och RF. Föreningar ska vara väl fungerande med fler, och för tidens behov rätt utbildade, ledare. SvFFs organisation ska spegla samhällets mångfald. SvFF ska öka antalet utövare genom nya tävlingsformer och ta initiativ för att öka intresset hos allmänheten. Breddfotbollen ska erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö. SvFF ska verka för organiserad fotboll inom ramen för den ordinarie skoldagen på såväl grund- som gymnasieskolan. Fotbollen ska vara den största publiksporten och öka antalet åskådare och TV-tittare.

Mottot är: ”Alla är olika – Olika är bra”SvFF organiserar också Svenska Cupen, där SEFs 32 klubbar medverkar.

UEFA ( Union of European Football Associations) är tävlingsarrangör och ansvarar för organisation och regleringen av den gränsöverskridande fotbollen i Europa. UEFA organiserar vart fjärde år EM för nationella sammanslutningar också.

UEFA är främst känd för sina europeiska klubbtävlingar, Champions League och Europa League. Allsvenskan ranking ligger idag på plats 22 på UEFA Association koefficient. I praktiken innebär det att Allsvenskan får ett lag i kvalet till UEFA Champions League och ytterligare tre i kvalet till Europa League.

De europeiska professionella fotbollsligorna, vilket motsvarar 30 ligor i Europa, har också fått en del representation på UEFA-nivå.

Fifa (Fédération Internationale de Football Association) är fotbollvärldens styrande organ och är främst känd för att organisera fotbolls-VM vart fjärde år. Fifa har det största ansvaret för reglementen samt främjande och utveckling av fotboll på internationell nivå.

All fotboll som spelas på någon officiell nivå måste följa de lagar av spelet, som fastställts av FIFA. Så allt från Offsideregeln till internationella samtal eller om målkameror ska införas, beslutas av de Zürich-baserade organet.

Fifas regler beslutas av Internationella fotbollsförbundet Board (IFAB) och ses över årligen. IFAB består av fyra representanter från FIFA och en vardera från de nationella sammanslutningar av England, Skottland, Wales och Nordirland.

Fifa sätter den internationella årskalender tillsammans med UEFA utefter deras arrangemang. De datum som sätts har alltid företräde framför nationell ligafotboll. Detta innebär att FIFA och UEFA:s datum har högst prioritet i kalendern så som VM, EM, Champions League och Europa League. Sedan gäller landslagets matcher och först därefter kan Allsvenska matcher och Svenska Cupen fastställas.

European Leagues växte sig starka under namnet European Professional Football Leagues (EPFL). Organisationen bildades 2005 ur föregångaren EUPPFL (Association of European Union Premier Professional Football Leagues) och har sin bas i Nyon i Schweiz. European Leagues är en paraplyorganisation för sina medlemmar – 32 fotbollsligor i Europa, däribland Allsvenskan och Superettan – och för bland annat deras talan mot UEFA och FIFA.

Svenske Lars-Christer Olsson, Svensk Elitfotbolls ordförande, är också ordförande i European Leagues.

European Leagues strävar efter ett samarbete, vänskapliga relationer och enighet mellan medlemsligorna samt att European Leagues gör gemensam sak för ligorna i diskussionerna med fotbollsförbund, myndigheter och intressenter, för att utveckla fotbollen på ett positivt sätt.

European Leagues vill lyfta fram politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och utbildande dimensioner i fotbollen för att skapa en positiv utveckling på och utanför planen.

European Leagues vill vara en stark gemensam röst för alla fotbollsligor i Europa

European Club Association bildades 2008 när organisationen ersatte G14-gruppen och European Club Forum. ECA företräder fotbollsklubbar i Europa och för deras talan gentemot stakeholders såsom UEFA och FIFA.

World Leagues Forum är en organisation bestående av 32 olika fotbollsligor från hela världen, där Svensk Elitfotboll med Allsvenskan och Superettan är en medlem. Syftet med World Leagues Forum är att förbättra styrande strukturer i världsfotbollen, att adresserad världsfotbollens frågor och utmaningar samt skapa ett utbyte mellan medlemsligorna.

European Stadium and Safety Management Association (ESSMA) är ett europeiskt nätverk med fokus på arenautveckling och säkerhet och erbjuder en plattform där medlemmarna kan dela erfarenheter och diskutera tillsammans. Bland medlemmarna finns klubbar över hela Europa men också organisationer som European Leagues, Sports Grounds Safety Authority och The Football Business Academy. Svensk Elitfotboll är medlemmar sedan 2018.

MER FRÅN SEF

Premiärhelg!

10 apr 2021

”Ett känsligt ämne många gånger men arbetet går framåt”

9 apr 2021

”Hälften av spelarna i Allsvenskan kommer från femstjärniga akademier”

8 apr 2021

Unibet gör satsning på podcast tillsammans med Spotify

8 apr 2021

Discovery gör satsning på podcast tillsammans med Spotify

8 apr 2021

Senaste nytt

Premiärhelg!

10 apr 2021

”Ett känsligt ämne många gånger men arbetet går framåt”

9 apr 2021

”Hälften av spelarna i Allsvenskan kommer från femstjärniga akademier”

8 apr 2021

Unibet gör satsning på podcast tillsammans med Spotify

8 apr 2021

Discovery gör satsning på podcast tillsammans med Spotify

8 apr 2021