"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<

Unicoach

Unicoach är Svensk Elitfotbolls och Unibets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll tillsammans med 32 klubbars akademier. Genom resurser, utbildning och ledarskap skapar vi tillsammans förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Visionen är att tillsammans utveckla Nordens främsta akademiverksamheter för svensk elitfotbolls framtid.

I Unicoach ingår de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan med deras akademiverksamhet. Unibet går in med 15 miljoner i Unicoach. Resurserna kommer fördelas på de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan utifrån Svensk Elitfotbolls fastställda certifieringsprocess.

Om Unicoach

En utökad satsning för att bygga framtidens svenska fotboll
Svensk Elitfotboll engagerar sig tillsammans med Unibet i utvecklingen av framtidens elitfotboll, så att elitfotbollen utvecklas och Allsvenskan blir bland de främsta ligorna i Europa.

Unicoach är ett långsiktigt samarbete mellan Unibet och Svensk Elitfotboll där Svensk Elitfotboll har projektledarrollen. Inriktningen är att utbilda tränare och ledare så att de kan jobba heltid och skapa en så bra miljö som möjligt för unga talanger att utvecklas i.

Det övergripande målet med samarbetet är att skapa framtida elitspelare till våra elitklubbar. Ursprungstanken är att utveckla och säkra den elitfotboll som kommer att spelas på arenorna i Allsvenskan och Superettan även 2025.

Unibet satsar från 2020 totalt 15 miljoner kronor per år i arbetet med Unicoach. Resurserna kommer fördelas på de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan utifrån Svensk Elitfotbolls fastställda certifieringsprocess. Satsningen innebär att de 32 klubbarna garanteras minst 100.000 kr vardera i ökade medel varje säsong.

Ett ökat fokus på tränare och nya kompetenser för att stötta och påverka framtidens elitfotboll
Genom Unicoach så får klubbarna med ökade resurser, men också nya kunskaper och ytterligare fokus på de som har största påverkan på framtidens elitfotbollsspelare i Sverige – ledare, coacher och tränare. Ambitionen är att ge dessa nyckelpersoner ännu bättre möjligheter i sin vardag. Unicoach kommer att skapa förutsättningar till samarbete, nätverkande och utbyte. Unicoach kommer att bidra till ny kunskap, insikter och inspiration. Unicoach kommer att sätta fokus på nya områden som mental träning och psykisk ohälsa, områden som har betydelse för spelarna på och vid sidan av planen. Unicoach kommer även att uppmärksamma och hylla de som i vardagen gör jobbet med framtidens spelare.

Följ med på utvecklingsresan
unicoach.se har du möjlighet att följa med på det arbete som sker i Unicoach. Följ oss (unicoach.se) på Instagram, Facebook eller X för de senaste nyheterna.