"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<

HÅLLBARHET

Svensk Elitfotboll vill utbilda och inspirera spelare, tränare och verksamma inom svensk fotboll. Vi vill även visa upp de samhällsinsatser och den samhällsnytta som svensk fotboll bistår med. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för samhället i stort.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån / 180128

Våren 2020 presenterade Svensk Elitfotboll och Unibet ett gemensamt hållbarhetspaket för Allsvenskan och Superettan. Syftet är att utbilda, stödja och finnas till hands för klubbar och spelare samt vidareutveckla ligornas roll som positiv kraft i samhället.

– Vi måste värna om våra spelare och ledare och deras integritet. Vi kan inte bara se dem som högpresterande maskiner, säger Anders Wikström, ansvarig för Klubbutveckling och Ligaintegritet på Svensk Elitfotboll.

Som intresseorganisation för Allsvenskan och Superettan har Svensk Elitfotboll, SEF, en viktig uppgift i att utveckla fotbollen på den högsta nivån i Sverige tillsammans klubbar, förbund och partners. Men ett minst lika viktigt uppdrag är att värna om integriteten hos aktiva spelare och ledare och ta ansvar och bidra till samhället. I SEF:s avtal med nya huvudpartnern Unibet ingår ökade resurser och nya satsningar som ska stärka ligaintegriteten och motverka matchfixning. Dessa satsningar presentas nu som ett gemensamt hållbarhetspaket. Via sponsorskapet går drygt 4 miljoner kronor årligen till CSR-arbetet, varv cirka 70 procent öronmärks för området ligaintegritet.

Detta ingår i Svensk Elitfotbolls och Unibets hållbarhetspaket:

  • Varje enskild klubb inför en så kallad Integrity officer i sin verksamhet
  • Obligatorisk utbildning i spelansvar och anti-matchfixning för samtliga spelare och ledare i Allsvenskan och Superettan
  • Lokalisera och hitta förebyggande åtgärder inom både spelproblem och psykisk ohälsa

2020 tillsattes och utbildades Integrity officers i varje elitklubb. Uppdraget är att agera kontaktperson och ansvara för att informera samt kunna ge råd och stöd i integritetsfrågor och områdena matchfixning och ansvarsfullt spelande. Denna person, som i regel är sportchefen, blir således länken mellan klubb, spelare och liga i dessa frågor.

– Integrity officer är en roll som inte har funnits tidigare och det är verkligen ett steg i rätt riktning. Nu kommer vi ha 32 utbildade personer som finns tillgängliga ute i klubbarna. Det gör att vi får ännu bättre möjligheter att ligga steget före genom att förebygga, utbilda och finnas tillgängliga för de som behöver stöd, säger Anders Wikström.

Nyligen färdigställdes också den nya utbildning i anti-matchfixning och spelansvar som ska genomgås av samtliga spelare och ledare i de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Denna baseras på de regler för matchfixning som tagits fram av Riksidrottsförbundet, samt det nya spelfuskbrott som tillkom med den nya spellagen, och som innefattar Spelinspektionens kommande föreskrifter om förbud avseende matchfixning.

SAMHÄLLSANSVAR

Foto: Christoffer Borg Mattisson / BILDBYRÅN / COP 261

Om varje klubb i Allsvenskan och Superettan, via sina samhällsengagemang, får in tre unga människor på arbetsmarknaden vardera uppgår det ekonomiska värdet till 57 miljoner kronor i samhällsbesparingar – årligen. Det framgår av en ny studie kallad ”Fotbollsplanen mitt byn”. Studien är framtagen av bland andra Sveriges ledande nationalekonom Ingvar Nilsson på uppdrag av Svensk Elitfotboll. I rapporten framgår det också att Sveriges kommuner vinner stort på elitfotbollens hållbarhetsarbete vid sidan av planen.

– Bara den samhällsekonomiska effekten från elitklubbarnas engagemang i arbetsmarknadsfrågor uppgår till 1,2 miljarder kronor enligt våra beräkningar. Vi har dessutom vidtagit en rejäl försiktighetsprincip i vår kalkyl, säger Ingvar Nilsson, nationalekonom.

Läs hela rapporten Fotbollsplanen mitt i byn här.