Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) är en intresseförening för klubbarna i herrarnas Allsvenskan och Superettan. Svensk fotboll har också en rad andra olika aktörer som alla hänger ihop med varandra på något sätt och som är del av samma helhet.

Svensk Elitfotbolls uppdrag är att genom professionellt agerande, tillsammans med sina medlemsklubbar, aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att till fullo ta tillvara på den utvecklingspotential som finns för Allsvenskan, Superettan och den nationella herreliten i fotboll.

På damsidan heter motsvarande förening Elitfotboll Dam (EFD), där alltså samtliga klubbar i OBOS Damallsvenskan och Elitettan ingår. Båda intresseföreningarna SEF och EFD, liksom alla medlemsklubbarna, ingår alla under Svenska Fotbollförbundets (SvFF) paraply.

Samtliga föreningar i divisionerna under Superettan (herr) och Elitettan (dam) representerar olika nivåer av mer breddinriktade verksamheter. Där har klubbarna i Division 1 (Ettan Södra resp Norra) en egen intresseförening som heter Ettan Fotboll. Samtliga dessa föreningar, inklusive Ettan Fotboll, ingår även de i SvFF:s paraply.

Samtliga fotbollsföreningar är dessutom medlemmar i sitt fotbollsdistrikt. Totalt finns 24 distrikt över hela Sverige där varje klubb, bredd som elit, ingår i det distrikt där klubben har sin hemvist.

Svenska Fotbollförbundet är fotbollens myndighet i Sverige. SvFF tar genom styrelsemöte eller årsmöte beslut som rör hela svensk fotboll. Beslut kan också tas via Representantskapsmötet som utöver SvFF:s styrelse också samlar distrikt och elitklubbar. På årsmötet och Representantskapsmötet gäller röstmajoritet för att få igenom ett beslut. Varje intresseorganisation, klubb och distrikt har olika antal röster som tillsammans blir en helhet. Som elitklubb har man chansen att påverka svensk fotboll dels genom sin egen klubb men också genom att aktivt delta i sitt distrikt och i sin intresseförening. Som breddklubb påverkar man genom sitt distrikt.

Kontentan av allt det här är att allt sitter ihop på ett demokratiskt sätt, att alla organisationer är en del av samma helhet som samverkar för svensk fotbolls bästa. Det finns inget motsatsförhållande mellan bredd och elit, de kompletterar snarare varandra.

Övriga aktörer som finns i sfären runt förbund, intresseorganisationer och klubbar är Spelarföreningen och Tränarföreningen som är intresseorganisationer för spelarna respektive tränarna.

Supportrarna har sin egna intresseförening kallad Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU). SFSU är en rikstäckande organisation för Sveriges fotbollssupportrar och har som ändamål att representera dessa i frågor som rör svensk fotboll och svensk supporterkultur.

Dessutom finns ENABLE Sverige som finns till för att stödja svensk elitfotboll och dess ställning som en positiv och integrerad del av lokalsamhället. 

Internationellt sett finns motsvarandra organisationer. SvFF ingår i den europeiska federationen UEFA  och även globala FIFA. SEF ingår i de europeiska ligornas paraplyorganisation European Leagues samt World Leagues Forum, som samlar ligor från hela världen. För klubbarna finns European Club Association (ECA) som företräder fotbollsklubbar från UEFA:s samtliga 55 nationsförbund och för deras talan gentemot stakeholders såsom UEFA och FIFA. Spelarnas internationella fackliga organisation heter FIFPro.