De ansvariga för akademierna i Tipselitnätverket hade i veckan sin årliga höstkonferens i Stockholm. En av de stora punkterna på agendan var Barnkonventionen som blir lag från 1 januari 2020.
– Det är viktigt att klubbarna och SEF som central organisation ökar våra kunskaper om Barnkonventionens bakgrund och innebörd, säger Svante Samuelsson, Sportchef på Svensk Elitfotboll.

Barnkonventionen har funnits sedan 1989 men blir lagstadgad efter årsskiftet och Svensk Elitfotboll och föreningarna i Tipselitnätverket försöker att vara proaktiva. I samband med Akademichefsträffen så gästade UNICEF och Cecilia Åhl konferensen för att berätta mer om Barnkonventionen.

FN:s Barnkonvention handlar om barns rättigheter och blir nu alltså lagstadgad. Ett perspektiv som diskuterades är nivåanpassningar inom ungdomslag.

– UNICEF gav oss väldigt värdefull information i ämnet. Det finns i grunden inget motsatsförhållande mellan att följa Barnkonventionen och bedriva elitförberedande fotbollsverksamhet, men vi behöver alla tänka igenom på vilket sätt vi gör det, säger Svante Samuelsson.

IMG_0441

På konferensen diskuterades även förberedelser inför årets Tipselitcertifiering, höstens fortbildningar och planerade utbildningar under 2020.