Det blev full fart på Tipselits akademichefer när Linnéuniversitetet i två dagar utbildade i bland annat organisationskultur och utvecklingsmiljö.
– Det finns en otroligt stor kompetens fotbollsmässigt men saknas kompetens på andra områden, säger Calle Hageskog, kursansvarig på Linnéuniversitetet.

Den södra gruppen akademichefer träffades i Värnamo den 23-24 augusti och den norra delen i Stockholm den 25-26 augusti. Tillsammans fick akademicheferna fördjupa sig i fem områden som de har som arbetsområden och behöver förstärkt kompetens inom. Lärande, utvecklingsmiljöer, organisationskultur, förändringsarbete och arbetsmiljöfrågor. Varje del fick ungefär lika stort utrymme.

– Det är stor spridning på uppgifterna akademicheferna har i sina klubbar. De är duktiga på träning och talang och scouting men kanske saknas hur man bygger miljöer. Det finns mycket kompetens i vissa områden, saknas inom andra. Klubbarna satsar olika utbudsmässigt och tidsmässigt.

Hageskog menar att det finns en god vilja och stor nyfikenhet hos akademicheferna på att vilja bli bättre på sitt uppdrag.
– Det finns en stor förståelse på att det här är väldigt viktigt. Akademicheferna har jobbat bra med fotbollsdelen och tränarutbildning, nästa steg är organisationsstruktur för att bygga goda miljöer. Den här utbildningen är väldigt kort och kanske inte direkt ger direkt input men ställer nya frågor och bildar nya perspektiv för hur vi ska göra det ännu bättre.

Utbildningen avslutas med en tredje dag i Stockholm i december. Tills den dagen ska akademicheferna fördjupa sig i ett eller flera av områdena. De ska jobba inom sin förening att titta vidare på hur det fungerar och det kan påverka de anställda och de aktiva.

– Från början visste vi inte vilka kunskapsområden akademicheferna behövde förstärka men efter noggrant förarbete, enkäter samt input under träffarna vet vi mer och kan bättre styra utvecklingen av utbildningen. Nu ska akademicheferna meddela hur de går vidare och så sätter vi grupper utifrån det och ger handledning och stöd. I december kommer alla att redovisa sitt jobb och då blir det ett kunskapsutbyte. Det blir ett lärande samtidigt som det är en reflektion.

Deltagarna nöjda
Jönköpings Södra var en av föreningarna som deltog i utbildningen. Akademichef Gustaf Söderström var nöjd med det han fick lära sig och menar att akademichefsrollen kan få en starkare ställning i många klubbar.
– Det var mycket stimulerande att vara med på utbildningsdagarna. Akademichefsrollen ser olika ut i olika klubbar men jag tror att alla fick med sig värdefull input till det fortsatta arbetet. Jag tror också att den här utbildningen är viktig för att stärka rollen akademichef i klubbarna.

– Upplägget med en uppgift till december som vi själva väljer känns bra. Det gör att jag kan välja något som jag har nytta av i verksamheten samtidigt som jag lär mig, menar Söderström.

Calle Hageskog ser fram emot den avslutande utbildningsdagen och hyllar akademichefernas öppenhet och vilja att dela med sig av sina erfarenheter till konkurrerande klubbar.
– Det är positivt att det finns ett stort intresse att diskutera och dela med sig och det är en framgångsfaktor. Alla deltar i diskussionen. Det finns goda förutsättningar att utveckla samtalet. Utveckling sker i grupper där man tänker nytt, samarbetar och vågar jobba långsiktigt och detta är en början på det.

– Det är utvecklande att få motstånd i sitt tänk, precis som all träning, och vi måste ha de kraven på akademicheferna. De ska träna för att bli bättre, precis som de aktiva.

Den sista utbildningsdagen för akademicheferna hålls den 7 december för det södra gänget och den 9 december för norra gänget. Den 8:e har akademicheferna en gemensam konferensdag.

Fakta Tipselit:
Tipselit är ett mer än 20-årigt samarbetsprojekt mellan Föreningen Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel, fotbollens huvudsponsor, med syfte att utveckla svensk elitfotboll. Detta görs genom målmedveten satsning på unga talanger.

Läs mer på tipselit.se