Akademichefsutbildningen i samarbete med Linnéuniversitetet avslutades med två dagars sammandrag i Stockholm i veckan. Till veckan hade klubbarnas representanter gjort uppgifter som redovisades under dagarna.
– Vi har olika behov och förutsättningar, de här uppgifterna har varit heltäckande, säger Niklas Hjelm från Nyköpings BIS.

Utbildningen är framtagen av Linnéuniversitetet i samarbete med akademicheferna. De första träffarna ägde rum i slutet av augusti och utbildningen avslutas i och med veckans träff i Stockholm.
– Det finns en nyfikenhet och en öppenhet för at vilja utveckla, säger Marie Hedberg, en av lärarna på utbildningen. Idrotten kan vara rätt trög och konservativ, men deltagarna här är öppna för att ta till sig kunskap och utvecklas.

Marie Hedberg är lärare inom idrottsvetenskap med expertis inom ledarskap och coaching. Som en av lärarna på akademichefsutbildningen har hon varit med under alla dagar av utbildningen.
– Från vår sida är det inspirerande att jobba med den här typen av människor och de rollerna de har. Både dagarna i augusti och den här veckan så ser man att det finns ett stort engagemang och en stor kompetens.

Deltagarna kommer från flera nivåer, med etablerade klubbar och ledare till nystartade satsningar. Dalkurd FF är en av föreningarna som ännu är unga inom akademiarbetet.
– Den här utbildningen är givande, förklarar Amir Azrafshan från Dalkurd. Vi är i startgroparna ännu och allt här är matnyttigt egentligen.
– Fotbollsmässigt har vi många idéer och håller en god nivå, men organisatoriskt är vi fortfarande bara tolv år gamla.