En viktig fråga för klubbarna i Allsvenskan och Superettan är att ha en fungerande akademiverksamhet som varje år tar fram nya spelare till representationslaget. Det arbetet har intensifierats och blivit mer proffesionellt de senaste åren.
– Vi har sett en utveckling de senaste tio åren. Det har tillkommit mer resurser in i akademierna, vilket också höjer kvalitén, säger Svante Samuelsson, Sportchef på Svensk Elitfotboll, i en intervju i samband med upptaktsträffarna för Allsvenskan och Superettan.

Svante Samuelsson leder tillsammans med Thomas Hasselgren, akademiutvecklare, Svensk Elitfotbolls arbete i de sportsliga frågorna rörande akademiutvecklingen i Sverige. Genom samarbetet med Unibet finns Unicoach där 15 miljoner kronor skjuts in varje år i syfte att förbättra svensk spelarutbildning, för att ta fram så bra spelare och ledare som möjligt, och på så sätt göra svensk fotboll så slagkraftig som möjligt.

– Syftet med akademiverksamheten är att utveckla egna spelare till Allsvenskan och Superettan. Det är viktigt för klubbarnas identitet, deras truppbyggen och dessutom är det ekonomiskt viktigt, naturligtvis, säger Svante Samuelsson i intervjun.

Thomas Hasselgren säger att Sverige ligger långt framme i frågor som utbildning på tränarna och samverkan med skolor men att klubbarna måste förbättra övergången från akademi till a-lag.
– Jag besökte i höstas 26 av 32 klubbar och fick en ganska klar bild av hur klubbarna jobbar. Vi behöver fortsätta att jobba med att förankra akademiverksamheten i styrelserummet men vi ligger långt framme i tränarutbildning.

Under pandemin har arbetet med akademiutvecklingen gått över till att skötas helt digitalt.
– Vi har digitalt fortbildningar där vi tar fram best practice nationellt men också visar några internationella case. Vi har en del nätverksträffar där vi försöker påverka tränarna så mycket som möjligt. Vi uppmuntrar klubbarna att jobba med klubbarnas interna utvecklingsprogram. Det är också en viktig del i det hela. Kan vi få tränarna att bli bättre så blir spelarna också bättre.

En sak som blivit tydligare de senaste åren är att spelarna kommer till en elitklubbs akademi i allt yngre ålder.
– Ska man bli elitspelare så är det bra att komma till en bra elitmiljö så tidigt som möjligt. Utvecklingen säger att där finns bättre utbildade tränare, fler ledare, bättre faciliteter och det spelas tävlingsmatcher fler månader per år, säger Svante Samuelsson.

Se intervjun i sin helhet här