Akademiprojektets är arbetsnamnet på ett nytt upplägg som ska utveckla svenska talanger till färdiga spelare och lyfta Allsvenskan.

 

Akademiprojektet vänder sig till klubbarna i Allsvenskan, Superettan och division 1, totalt 60 klubbar.

 

Det är en fortsättning på Tipselitprojektet och är möjligt tack vare fem nya miljoner från Svenska Spel.

 

– Akademiprojektet vänder sig till hela klubbens ungdomsverksamhet och utveckling av spelare i åldern 8-19 år. Det ekonomiska stödet kommer fortsatt att gå till tränarna, förklarar Stefan Lundin, sportdirektör på Föreningen Svensk Elitfotboll, SEF, och fortsätter:

 

– Det är positivt att även division 1-klubbarna är med, det blir en bredare spridning. Vi är ett utdraget land och vi försöker i och med akademiprojektet täcka upp hela landet efter bästa förmåga.

 

Inspirationen till projektet är delvis hämtad från Holland.

 

– Holländarna har legat långt framme inom detta område länge och vi fick med oss stor inspiration hem när vi besökte dem för ett par år sedan. Akademicheferna i klubbarna Allsvenskan och Superettan har haft en viktig roll i processen att ta fram upplägget, och jag tror att det är därför det har blivit så väl genomtänkt och trovärdigt.

 

Kvalitetssäkringen kommer att ske genom en certifiering. Tanken är att de certifierade klubbarna ska kunna erhålla utvecklingspengar ur projektet, och få pengar utifrån hur många poäng de samlar i certifieringen. En grupp med Thomas Lyth i spetsen åker runt och inspekterar hur klubbarna sköter verksamheten, ungefär som skolinspektionen inspekterar skolorna.

 

Stefan Lundin ser stora utvecklingsmöjligheter i projektet:

 

– Det har redan spridit sig till damfotbollen och det är glädjande. Jag tror att vi kan bredda projektet ytterligare till andra aktörer.

 

Målet är klart för Föreningen Svensk Elitfotboll och sportdirektör Stefan Lundin:

 

– Akademiprojektet ska hjälpa oss att nå de strategiska målen, bland annat att bli Nordens bästa liga.  Vi är i dag riktigt bra på att få fram duktiga spelare. Vårt problem är snarare att de inte alltid stannar kvar i Sverige, tyvärr. Det goda arbetet måste utvecklas ytterligare och akademiprojektet är ett viktigt vapen i den väldigt hårda internationella konkurrensen om spelarna.

 

Thomas Björn, Kraftfull Kommunikation