Lagom till år 2022 ska en reviderad certifiering, med tilläggsnamnet 2.0, vara på plats inom svensk fotboll. I arbetet med den är även de svenska akademierna högst delaktiga.
– I det här fallet spelar alla svenska klubbar på samma spelplan och planhalva, konstaterar Per Ågren, sportchef för Malmö FF Ungdom.

Sent i höstas inleddes processen, som är uppdelad i fyra olika faser. I den allra första gör Svensk Elitfotboll en omvärldsanalys tillsammans med sina medlemsklubbar, med ambitionen att dels utvärdera den nuvarande modellen, dels att hämta inspiration från några av våra europeiska grannländer.

Totalt har fem arbetsgrupper formats, och i en av dessa sitter Per Ågren som representant för Malmö FF. Han har gjorts sällskap av BK Häckens akademichef Tomas Andersson och AIK:s motsvarighet Johannes Wiklund.

På deras bord ligger ansvaret för att se över tre områden: 1) värdegrund, strategier, mål och förankring av dessa, 2) samarbeten med grund-, gymnasie- och högskolor samt andra klubbar och distrikt, samt 3) faciliteter och ekonomi. Tre rivaler på fotbollsplanen gör alltså gemensam sak.
– Det är roligt. Alla har precis samma grundintresse i att utbilda duktiga spelare, både för våra klubbars skull men också för svensk fotboll och landslagen. Det kommer alla till gagn, säger Per Ågren.

Han tycker också att det finns ett behov av en ny certifiering för akademierna.
– Som med alla saker krävs det ju att man ger sig på en revidering förr eller senare, och här kändes det som att det var dags. Om man jämför med våra grannländer och övriga Europa så finns det lite saker att göra, säger Ågren och fortsätter:
– Vi har sneglat en del på Danmark och Norge, men även tagit inspiration från andra duktiga länder som Tyskland och England för att se vilka bitar som skulle kunna vara användbara hos oss. Hur kan vi göra svensk talangutveckling bättre? Det är ju det som det handlar om. Det finns åtta klubbar som uppnår högsta certifiering idag, det vill säga fem stjärnor, och för att dessa ska ha siktet ställt uppåt och sträcka på sig så behöver vi också tuffa till kriterierna.

I Per Ågrens arbetsgrupp har hittills fem möten hållits, och fler är inplanerade i kalendern innan man går vidare i processen. Så småningom kommer förslagen att gå ut på remiss till samtliga klubbar, och till sommaren är förhoppningen att ett första utkast ska stå klart. Därefter kommer man att pröva den nya certifieringen på tre “pilotklubbar” för att se så att den hamnat på en rimlig nivå.

Certifieringens huvudsyfte är nämligen inte att ranka klubbar sinsemellan, utan att vara ett värdefullt verktyg som får verksamheterna att utvecklas.
– Den är inte så hårt styrd att man inte kan gå sin egen väg, utan framförallt ger den en grund i vad som kan vara lämpligt att göra för att utbilda morgondagens fotbollsspelare och få till en bra ungdomssida i klubbarna. Förhoppningsvis är det hjälpsamt även internt och mot styrelse, för att kunna påvisa vad man bör lyfta fram och var det finns förbättringsområden, konstaterar Per Ågren.

Läs mer om Certifiering 2.0 här!