Nu presenterar Svensk Elitfotboll och Unibet ett gemensamt hållbarhetspaket för Allsvenskan och Superettan. Syftet är att utbilda, stödja och finnas till hands för klubbar och spelare samt vidareutveckla ligornas roll som positiv kraft i samhället.
– Vi måste värna om våra spelare och ledare och deras integritet. Vi kan inte bara se dem som högpresterande maskiner, säger Anders Wikström, ansvarig för Klubbutveckling och Ligaintegritet på Svensk Elitfotboll.

Som intresseorganisation för Allsvenskan och Superettan har Svensk Elitfotboll, SEF, en viktig uppgift i att utveckla fotbollen på den högsta nivån i Sverige tillsammans klubbar, förbund och partners. Men ett minst lika viktigt uppdrag är att värna om integriteten hos aktiva spelare och ledare och ta ansvar och bidra till samhället. I SEF:s avtal med nya huvudpartnern Unibet ingår ökade resurser och nya satsningar som ska stärka ligaintegriteten och motverka matchfixning. Dessa satsningar presentas nu som ett gemensamt hållbarhetspaket. Via sponsorskapet går drygt 4 miljoner kronor årligen till CSR-arbetet, varv cirka 70 procent öronmärks för området ligaintegritet.

– Vår ambition som huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan är att främja hela fotbollsupplevelsen, från liga, klubbar och spelare till supportrar och samhället i stort. För att lyckas med detta handlar det om ett långsiktigt arbete där vi tillsammans tar ansvar, bidrar till regelefterlevnad, bygger trovärdighet och motverkar matchfixning och osunt spelande, säger Per Carlander, Sverigechef på Unibet.

Detta ingår i Svensk Elitfotbolls och Unibets hållbarhetspaket:
*Varje enskild klubb inför en så kallad Integrity officer i sin verksamhet

*Obligatorisk utbildning i spelansvar och anti-matchfixning för samtliga spelare och ledare i Allsvenskan och Superettan

*Lokalisera och hitta förebyggande åtgärder inom både spelproblem och psykisk ohälsa

Under året kommer Svensk Elitfotboll och Unibet att presentera varje satsning mer specifikt, i takt med att dessa lanseras. Närmast i startgroparna är att tillsätta och utbilda Integrity officers, en position kommer att finnas i varje klubb. Uppdraget är att agera kontaktperson och ansvara för att informera samt kunna ge råd och stöd i integritetsfrågor och områdena matchfixning och ansvarsfullt spelande. Denna person, som i regel är sportchefen, blir således länken mellan klubb, spelare och liga i dessa frågor. Varje Integrity officer kommer under våren att utbildas i sin nya ansvarsroll. Via sponsorskapet tillsätts och finansieras även en ny tjänst på SEF som kommer att arbeta dedikerat med matchfixning och spelansvar.

– Integrity officer är en roll som inte har funnits tidigare och det är verkligen ett steg i rätt riktning. Nu kommer vi ha 32 utbildade personer som finns tillgängliga ute i klubbarna. Det gör att vi får ännu bättre möjligheter att ligga steget före genom att förebygga, utbilda och finnas tillgängliga för de som behöver stöd, säger Anders Wikström.

Nyligen färdigställdes också den nya utbildning i anti-matchfixning och spelansvar som ska genomgås av samtliga spelare och ledare i de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Denna baseras på de regler för matchfixning som tagits fram av Riksidrottsförbundet, samt det nya spelfuskbrott som tillkom med den nya spellagen, och som innefattar Spelinspektionens kommande föreskrifter om förbud avseende matchfixning.

Mer om Svensk Elitfotbolls och Unibets nya hållbarhetspaket går att läsa här