Efter den oerhört tragiska händelsen igår eftermiddag i Sveriges huvudstad har vi inom Svensk fotboll beslutat att matcherna i Allsvenskan och Superettan ska genomföras men med tät dialog med den lokala polismyndigheten. Likaså har vi beslutat att höja säkerhetsnivån inför matchen i första hand för andra omgången. Vi kommer även att hålla en tyst minut i samband med matcherna för hedra de drabbade.

Efter inhämtat så mycket information som möjligt efter den tragiska händelsen i Stockholm City igår eftermiddag så går givetvis våra tankar till drabbade och deras anhöriga i första hand. Svensk Fotboll har beslutat att vi till omgång 2 i Allsvenskan och Superettan ska hålla en förhöjd säkerhetsnivå enligt nedan.

– samtliga matcher skall spelas och lokal samverkan med polismyndigheten ska ske inför matchen, för att skapa bästa möjliga lägesbild

– utökad bemanning kring evenemangen utifrån lokal bedömning

– nogsam avsyning av samtliga arenor innan match, vilket alltid ska ske men vi vill poängtera att detta genomförs extra nogsamt

– samtliga åskådare skall visiteras i samtliga entréer – kraftigt utökad visitation i samband med tillträde till arenan kommer ske på samtliga arenor där elitfotboll spelas under helgen

– var uppmärksamma på närområdet runt arenan och enskilda individers beteende och även fordon i dess närhet

– tyst minut på samtliga arenor