Vi har nu tagit del av Nationella Samordnarens slutrapport.
Det är beklagligt att rapporten inte speglar de stora framsteg som skett under de senaste åren i samarbetet mellan fotbollen och polis/myndigheter.

Vi ser fram mot att fortsätta vårt arbete mot Välkomnande, Trygga, Säkra och Stämningsfulla arrangemang i nära samarbete med de parter som valt att engagera sig i att bistå oss; Klubbarna, Supportrarna, ENABLE, STAD, Polisen, Fryshuset med flera.

Säsongen 2015 innehöll 480 evenemang med publikrekord, sjunkande brottsstatistik, lägre polisuttag och en härlig slutstrid i Allsvenskan. Vi ser fram mot att fortsätta den trenden 2016.

Den naturliga fortsättningen på projektet är att respektive specialidrott/liga leder arbetet utifrån sina unika förutsättningar, i nära samarbete med de parter som berörs, och att Riksidrottsförbundet bistår i övergripande analys och insatser som är av generell karaktär för idrotten gemensamt.

Svensk Elitfotboll
Solna, 2016-01-18

Lars-Christer Olsson                     Mats Enquist
Ordförande                                    Generalsekreterare