Svensk Elitfotboll har noterat omfattande reklamkampanjer från andra spelbolag än Svenska Spel där föreningarna i Allsvenskans och Superettans klubbmärken och färger har använts och vi vill klargöra att vi ser allvarligt på det här och frågan kommer att drivas vidare juridiskt.

Svenska Spel är fotbollens huvudsponsor och har med sitt engagemang ensamrätt att använda klubbarnas logotyper i sin marknadsföring.

Svensk Elitfotboll ser andra spelbolags användande av elitföreningarnas klubbmärken som ett varumärkesintrång och vi driver frågan vidare juridiskt med krav på skadestånd.