Svenska Fotbollförbundet driver spelfrågan för hela den svenska fotbollsrörelsens räkning. Både Svensk Elitfotboll (SEF) och Elitfotboll Dam (EFD) är delaktiga i arbetet.

Vår initiala bedömning är att utredaren ser ut ha gjort ett bra arbete: Nuvarande spelreglering är otillräcklig och behöver moderniseras på många områden. Att det nu, tack vare spellicensutredningens betänkande, finns ett underlag som kan användas för att skapa ordning på spelmarknaden, är positivt. Vi har dock inte hunnit göra någon djupare analys av förslaget och dess konsekvenser än. Vi kommer att granska och analysera förslaget närmare, och därefter överlämna våra synpunkter till regeringen.

En konsekvens av utredningens förslag – om det genomförs – är att en uppdelning av Svenska Spels verksamhet behöver ske. Hur svensk fotbolls samarbete med Svenska Spel påverkas av det går inte att säga idag. Vår ambition och vårt huvudalternativ är dock att fortsätta och ömsesidigt utveckla samarbetet med Svenska Spel, om förutsättningar finns.

Om utredningens förslag i förlängningen leder till att Svenska Spels sportspel säljs ut, och det inte längre skulle vara möjligt att bedriva ett sponsringssamarbete, har fotbollen tydligt aviserat sitt intresse att ta över Svenska Spels sportspel.

Mats Enquist
Generalsekreterare
Svensk Elitfotboll